Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE

So sánh thẻ tín dụng dễ dàng trong vòng 30 giây với

Rabbit Care

tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái là gì? Tại sao nó lại quan trọng?

“Tỷ giá hối đoái” là một khái niệm quan trọng trong kinh tế, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nó. Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đồng tiền được biểu thị bằng đồng tiền của một nước khác. Tỷ giá hối đoái có thể biến động theo thời gian, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như cung và cầu, lãi suất, lạm phát, chính sách tiền tệ, v.v. Tỷ giá hối đoái không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Ví dụ, khi tỷ giá USD/VND tăng lên, nghĩa là một USD có thể mua được nhiều VND hơn, thì chúng ta sẽ phải trả nhiều tiền hơn khi mua hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ, nhưng cũng sẽ thu được nhiều tiền hơn khi bán hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ. Ngược lại, khi tỷ giá USD/VND giảm xuống, nghĩa là một USD chỉ có thể mua được ít VND hơn, thì chúng ta sẽ phải trả ít tiền hơn khi mua hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ, nhưng cũng sẽ thu được ít tiền hơn khi bán hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ. Trong bài viết này, Rabbit Care sẽ giới thiệu cho bạn về các lý do và cách thức “tiền tệ” ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

1. Cập nhật tỷ giá hối đoái ngoại tệ

2. Tỷ giá hối đoái là bao nhiêu?

Trao đổi tiền tệ là quá trình đổi một loại tiền tệ sang loại tiền tệ khác theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Đây là một hoạt động quan trọng trong kinh doanh quốc tế, du lịch và ngân hàng. Ví dụ: khi bạn đi du lịch hoặc mua hàng từ một nước khác, bạn cần phải đổi tiền Việt Nam sang tiền nước đó, hoặc ngược lại.

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác. Ví dụ: tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là 23.000 VND mỗi USD, nghĩa là 1 USD có thể mua được 23.000 VND, còn 1 VND chỉ có thể mua được 0,00004 USD. Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng đến giá cả và thu nhập của các nước.

2.1. Bạn hiểu như nào khi nhìn vào tỷ giá hối đoái?

Khi bạn muốn mua hoặc bán ngoại tệ, bạn cần biết tỷ giá hối đoái của ngoại tệ đó so với tiền Việt Nam. Bạn có thể xem tỷ giá hối đoái tại các ngân hàng hoặc các công ty chuyên về dịch vụ đổi ngoại tệ. Thông thường, tỷ giá hối đoái có hai loại: giá mua và giá bán. Giá mua là giá mà ngân hàng hoặc công ty sẽ mua ngoại tệ của bạn và trả cho bạn tiền Việt Nam. Giá bán là giá mà ngân hàng hoặc công ty sẽ bán ngoại tệ cho bạn và nhận từ bạn tiền Việt Nam.

Bạn có thể tính tỷ giá hối đoái bằng cách sử dụng công thức sau: Nếu bạn muốn tính số tiền Việt Nam bạn sẽ nhận được khi bán ngoại tệ, bạn nhân số tiền ngoại tệ với giá mua. Nếu bạn muốn tính số tiền ngoại tệ bạn sẽ phải trả khi mua ngoại tệ, bạn chia số tiền Việt Nam cho giá bán. Ví dụ:

 • Trong trường hợp mang theo tiền Việt Nam đổi ngoại tệ:

5.000.000 VND (tiền Việt Nam) / 23.000 (Giá bán bằng tiền USD) sẽ nhận được 217,39 USD.

 • Trường hợp mang tiền nước ngoài Đổi tiền Việt Nam:

500 USD (tiền USD) × 22.500 (giá mua, tiền USD) sẽ nhận được 11.250.000 VND.

2.2. Ai đặt tỷ giá hối đoái?

Giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác được gọi là tỷ giá hối đoái, và nó phụ thuộc vào cung cầu của thị trường ngoại hối. Cung cầu này được tạo ra bởi các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ khác nhau, vì họ cần sử dụng các loại tiền tệ khác nhau để thanh toán, lưu trữ, đầu cơ hoặc giao dịch quốc tế. Tỷ giá hối đoái được giao dịch liên tục 24 giờ một ngày trên toàn thế giới, thông qua các ngân hàng thương mại hoặc các công ty chuyên về dịch vụ đổi ngoại tệ. Tỷ giá hối đoái cho biết một người có thể mua hoặc bán hoặc trao đổi bao nhiêu tiền tệ của một nước bằng tiền tệ của một nước khác.

Tỷ giá hối đoái ở Việt Nam là tỷ lệ giữa giá trị của đồng Việt Nam với giá trị của đồng tiền nước ngoài, có sự điều tiết của Nhà Nước trên thị trường và do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền đặt ra và giám sát tỷ giá hối đoái, cũng như can thiệp vào thị trường ngoại hối khi cần thiết để ổn định tỷ giá và bảo vệ dự trữ ngoại hối. Tỷ giá hối đoái có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, lạm phát, đầu tư, cán cân thanh toán và sự phát triển bền vững.

2.3. Yếu tố nào ảnh hưởng tới tỷ giá ngoại tệ?

 • Cơ chế thị trường (nhu cầu mua hàng và nhu cầu bán hàng)
 • Tình hình kinh tế thế giới
 • Dự đoán và suy đoán
 • lãi suất
 • Lạm phát
 • Các yếu tố kinh tế cơ bản trong nước
 • Chính sách tiền tệ và tài khóa
 • Ổn định tài chính trong nước và ở nước ngoài
 • Yếu tố kỹ thuật
 • Tâm lý thị trường và những tin đồn khác nhau

3. Tôi có thể xem tỷ giá ngoại tệ ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ) hằng ngày về nội tệ và ngoại tệ tại:

 • Các ngân hàng hoặc các công ty chuyên về dịch vụ đổi ngoại tệ. Bạn có thể xem tỷ giá ngoại tệ được cập nhật theo ngày tại website, quầy giao dịch hoặc liên hệ tổng đài CSKH của các ngân hàng hoặc công ty này.

 • Các trang web cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ, biểu đồ, tin tức và phân tích từ các nguồn uy tín. Bạn có thể xem tỷ giá ngoại tệ của hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và của hơn 20 loại tiền tệ khác nhau tại các trang web này.

 • Các ứng dụng hoặc công cụ chuyển đổi tiền tệ, cho phép bạn tính toán số tiền bạn sẽ nhận được hoặc phải trả khi mua hoặc bán ngoại tệ. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng hoặc công cụ này trên điện thoại, máy tính hoặc trực tuyến.

4. Đồng tiền tăng giá hoặc mất giá có nghĩa là gì?

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá hối đoái biến động liên tục 24 giờ một ngày, phản ánh các tình huống khác nhau có ảnh hưởng đến cung cầu của các loại tiền tệ. Do đó, một loại tiền tệ có thể trở nên mạnh mẽ hoặc yếu đi so với các loại tiền tệ khác, và điều này được gọi là “đồng tiền tăng giá” hoặc “đồng tiền mất giá”.

Ví dụ, nếu tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là 23.000 VND/USD, nghĩa là 1 USD có thể mua được 23.000 VND, và 1 VND chỉ có thể mua được 0,00004 USD.

 • Trong trường hợp tỷ giá hối đoái này tăng lên thành 25.000 VND/USD thì "đồng Việt Nam rớt giá", nghĩa là đồng Việt Nam đã mất giá so với đô la Mỹ, vì 1 USD có thể mua được nhiều VND hơn, và 1 VND chỉ có thể mua được ít USD hơn.

 • Trong trường hợp tỷ giá hối đoái này giảm xuống thành 21.000 VND/USD thì "đồng Việt Nam mạnh lên", nghĩa là đồng Việt Nam đã tăng giá so với đô la Mỹ, vì 1 USD chỉ có thể mua được ít VND hơn, và 1 VND có thể mua được nhiều USD hơn.

4.1. Việc thay đổi giá trị tiền tệ nó ảnh hưởng đến những ai?

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến những người tham gia vào các hoạt động quốc tế, như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khách du lịch, người lao động ở nước ngoài hay người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu. Khi tỷ giá hối đoái thay đổi, sẽ có người được lợi và người chịu lỗ. Dưới đây là một số ví dụ về ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái khi đồng Việt Nam tăng giá hoặc mất giá so với đô la Mỹ:

Khách du lịch


 • Khi đồng Việt Nam tăng giá, khách du lịch có thể mua nhiều đô la Mỹ hơn bằng tiền Việt Nam và chi tiêu ở nước ngoài với giá rẻ hơn.
 • Khi đồng Việt Nam mất giá, khách du lịch chỉ có thể mua ít đô la Mỹ hơn bằng tiền Việt Nam và chi tiêu ở nước ngoài với giá cao hơn.

Người tiêu dùng


 • Hàng nhập khẩu giá rẻ hơn, người tiêu dùng có thể mua nhiều hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài. Khi đồng Việt Nam tăng giá.
 • Hàng nhập khẩu có giá cao hơn, người tiêu dùng phải mua it đi hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài với giá cao hơn. Khi đồng Việt Nam mất giá.

Người đi làm việc ở nước ngoài


 • Khi đồng Việt Nam tăng giá, người lao động ở nước ngoài có thể chuyển tiền từ đô la Mỹ sang tiền Việt Nam với tỷ giá thuận lợi hơn.
 • Khi đồng Việt Nam mất giá, người lao động ở nước ngoài phải chuyển tiền từ đô la Mỹ sang tiền Việt Nam với tỷ giá bất lợi hơn.

Công ty nhập khẩu


 • Khi đồng Việt Nam tăng giá, doanh nghiệp nhập khẩu có thể mua hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài với chi phí thấp hơn.
 • Khi đồng Việt Nam mất giá, doanh nghiệp nhập khẩu phải mua hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài với chi phí cao hơn.

Công ty xuất khẩu


 • Khi đồng Việt Nam tăng giá, doanh nghiệp xuất khẩu nhận được ít tiền Việt Nam hơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài.
 • Khi đồng Việt Nam mất giá, doanh nghiệp xuất khẩu nhận được nhiều tiền Việt Nam hơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài.

5. Lời kết

Tỷ giá hối đoái có thể là một khái niệm khó hiểu cho nhiều người, nhưng trên thực tế, nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Đó là lý do mà mọi người nên tìm hiểu về tỷ giá hối đoái để có thể thích nghi hoặc đối phó với những biến động kinh tế chẳng hạn như giảm phát.

Sản phẩm thẻ tín dụng Rabbit Care khuyên dùng

HSBC-Card-3.png

HSBC Visa Bạch Kim Cash Back

HSBC/Visa

Lợi ích thẻ

 • Hoàn đến 8% siêu thị và cửa hàng bách hóa
 • Hoàn 1% bảo hiểm và giáo dục, 0,3% cho các chi tiêu còn lại
 • Thời hạn không tính lãi đến 55 ngày

Yêu cầu

 • Trên 18 tuổi, nhận lương tài khoản ngân hàng thu nhập > 9 triệu/tháng
 • Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục
HSBC Visa Platinum Online

HSBC Visa Bạch Kim Online

HSBC/Visa

Lợi ích thẻ

 • Hoàn tiền đến 8% Tiki, Shopee, Lazada, Sendo, Grab, Baemin
 • Hoàn 1% cho chi tiêu trực tuyến trong nước, 0,3% cho các chi tiêu còn lại
 • Bảo hiểm mua sắm trực tuyến Visa đến 4,6 triệu VND

Yêu cầu

 • Trên 18 tuổi, nhận lương tài khoản ngân hàng thu nhập > 9 triệu/tháng
 • Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục
Thẻ UOB CashBack

UOB CashBack

UOB / Mastercard

Lợi ích thẻ

 • Hoàn tiền 10% cho dịch vụ Grab và di chuyển đường bộ
 • Hoàn tiền 5% cho VieON và các dịch vụ thanh toán định kỳ khác (Apple Music, Spotify, Adobe,…)
 • Hoàn tiền 3% phí bảo hiểm
 • Hoàn tiền 2% cho mua sắm
 • Chuyển đổi giao dịch chi tiêu của bạn thành khoản trả góp dễ dàng
 • Nhiều ưu đãi khác dành cho khách hàng thân thiết

Yêu cầu

 • Trên 21 tuổi, lương từ 8 triệu đồng/tháng
 • Nơi sinh sống và làm việc Tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi