Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE
 • Công cụ tính Đảo nợ - tái cấp vốn

Chương trình tính Đảo nợ - tái cấp vốn

Đảo nợ là gì hay tái cấp vốn là gì?

Đảo nợ là một quá trình bao gồm việc thay đổi hợp đồng vay bằng cách yêu cầu một khoản vay từ một tổ chức tài chính mới nhằm giảm bớt gánh nặng của khoản vay cũ hiện có. Bằng cách hủy hợp đồng vay ban đầu và ký hợp đồng vay mới với nhiều điều kiện khác nhau và khác với hợp đồng vay ban đầu. Việc này là để có được mức lãi suất thấp hơn, giảm số tiền trả góp hàng tháng hoặc kéo dài thời gian trả nợ. Ví dụ trong trường hợp không thể thanh toán bằng căn hộ hoặc ô tô vì số tiền trả góp hiện tại quá cao. Chúng tôi có thể chuyển sang hợp đồng vay mới với số tiền thanh toán hàng tháng thấp hơn.

Việc tái cấp vốn có thể được thực hiện với nhiều loại nợ hiện có, chẳng hạn như khoản vay mua nhà, khoản vay mua ô tô hoặc khoản vay cá nhân khác.

Việc đảo nợ có thể có thêm chi phí, chẳng hạn như phí phạt hợp đồng và phí giám sát tín dụng. hoặc chi phí bảo hiểm. Điều này phụ thuộc vào điều kiện và chính sách của từng ngân hàng. Vì vậy, bạn nên nghiên cứu và so sánh chi tiết trước khi quyết định tái cấp vốn cho khoản nợ của bạn.

Ngân hàng sử dụng bao nhiêu phương pháp tính lãi?

Ngân hàng sử dụng nguyên tắc tính lãi bằng cách đánh giá rủi ro của người đi vay và khoản vay. Về nguyên tắc, các ngân hàng tính lãi theo nhiều cách. Nhìn chung sẽ có những cách tính lãi giống nhau hoặc tương tự nhau, có thể chia làm 2 loại:

 • Lãi suất cố định (Fixed interest rate): Ngân hàng ấn định lãi suất không đổi trong suốt thời gian vay. Hầu hết đều có thời hạn cho vay từ 1-30 năm và có tỷ lệ lãi suất cố định trong suốt thời gian vay. Lãi suất sẽ không thay đổi theo lãi suất thị trường hoặc tình hình kinh tế thay đổi.
 • Lãi suất thả nổi (Floating interest rate): Ngân hàng ấn định lãi suất dựa trên lãi suất thị trường hay MRR (Mức lãi suất bán lẻ tối thiểu), lãi suất thay đổi theo tình hình thị trường và kinh tế.

Lợi ích của việc đảo nợ hay tái cấp vốn là gì?

Đảo nợ là một công cụ tài chính có nhiều lợi ích nếu được sử dụng đúng cách. có những ưu điểm chính như sau:

 • Lãi suất thấp hơn: Đảo nợ có thể giúp giảm lãi suất cho khoản vay mới, rẻ hơn. Bởi vì hầu hết lãi suất thay đổi theo điều kiện thị trường và kinh tế. Nếu trong trường hợp khoản vay tính lãi với lãi suất và gốc giảm, nó sẽ làm cho các khoản trả góp gốc nhiều hơn và làm cho các khoản thanh toán được thanh toán nhanh hơn.
 • Số tiền cho vay lớn hơn số dư nợ ban đầu: Việc đảo nợ có thể cải thiện cơ hội nhận được khoản vay của người đi vay so với số dư nợ ban đầu. Điều này là do các điều kiện trả nợ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu tài chính của người đi vay. Điều này cho phép người đi vay có thể đăng ký vay nhiều hơn và có thể yêu cầu một khoản vay đa mục đích từ hạn mức tín dụng đó. Điều quan trọng là người đi vay phải có đủ điều kiện tài chính và khả năng trả nợ để xin tái cấp vốn cho số tiền vay mới.
 • Điều chỉnh thời hạn trả góp: Đảo nợ giúp điều chỉnh thời hạn trả góp khoản vay sao cho phù hợp hơn với điều kiện và nhu cầu tài chính của người vay, chẳng hạn như giảm số tiền trả góp hàng tháng. Điều này khiến gánh nặng mỗi tháng cũng giảm đi.
 • Giảm chi phí: Đảo nợ có thể giúp giảm lãi suất, phí và các chi phí khác. liên quan đến khoản vay trả góp làm cho bạn có nhiều tiền hơn. Bạn có thể sử dụng số tiền tăng thêm từ lãi suất thấp hơn để trang trải các chi phí cần thiết khác hoặc bạn có thể sử dụng số tiền này để luân chuyển hoạt động kinh doanh của mình.

Những bất lợi của việc tái cấp vốn là gì?

Mặc dù đảo nợ (tái cấp vốn) có nhiều ưu điểm. Nhưng những người quan tâm cũng nên cân nhắc những nhược điểm để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Những nhược điểm của việc tái cấp vốn như sau:

 • Điều kiện cho vay mới: Việc đảo nợ có thể yêu cầu người vay kéo dài thời gian trả nợ. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng quản lý tiền của người đi vay về lâu dài. Trong một số trường hợp, việc tái cấp vốn có thể ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của người đi vay.
 • Chi phí: Việc đảo nợ có thể có thêm chi phí, chẳng hạn như phí phạt hợp đồng, phí giám sát tín dụng, bảo hiểm và các chi phí khác. Điều này bao gồm các chi phí nhỏ như các chuyến đi đến ngân hàng để bị phạt vì chuộc lỗi sớm liên quan đến chính sách của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tái cấp vốn. Cần phải xem xét những chi phí này và so sánh chúng với những lợi ích bạn sẽ nhận được từ việc tái cấp vốn trước khi đưa ra quyết định.
 • Sự không chắc chắn: Việc đảo nợ có thể liên quan đến sự không chắc chắn trong quá trình phê duyệt và thời gian chuẩn bị các tài liệu như tài liệu về thu nhập của người vay. Nếu bạn không thể tìm thấy tài liệu xác nhận thu nhập của bạn, nó có thể khiến đơn xin vay không được thông qua.
 • Lãi suất cao hơn: Việc đảo nợ có thể khiến người đi vay phải trả lãi suất cao hơn so với lãi suất trong hợp đồng vay ban đầu. Đặc biệt trong trường hợp người vay phải tái cấp vốn để kéo dài thời gian trả nợ.

Những gì đảo nợ có thể được thực hiện?

Việc đảo nợ có thể được thực hiện với nhiều loại sản phẩm cho vay khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm cả ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng. Nó phụ thuộc vào sản phẩm mà mỗi tổ chức tài chính cung cấp.

1. Đảo nợ - tái cấp vốn cho ngôi nhà của bạn
Đảo nợ cho một ngôi nhà hoặc căn hộ liên quan đến việc chuyển khoản vay mua nhà mà bạn có với ngân hàng cũ sang ngân hàng mới. Để nhận được lãi suất mua nhà thấp hơn trước và trả góp hàng tháng rẻ hơn, và trả hết tiền nhà nhanh hơn. Chúng tôi cũng có thể tái cấp vốn cho những ngôi nhà hoặc căn hộ đang được rao bán hoặc hiện đang được trả góp với một tổ chức tài chính phi ngân hàng để trả góp với một ngân hàng cung cấp lãi suất mua nhà rẻ hơn.

Đảo nợ cho một ngôi nhà hoặc căn hộ giúp giảm lãi suất mua nhà. Trong toàn bộ thời gian vay, lãi suất có thể giảm tới hàng triệu đồng, chúng tôi có thể tái cấp vốn 3 năm một lần hoặc theo thời hạn quy định trong hợp đồng vay. Bạn cũng có thể tăng hạn mức tín dụng trong trường hợp muốn vay thêm tiền với lãi suất thấp hơn.

Các khoản vay tái cấp vốn mua nhà phù hợp với những người muốn giảm lãi suất mua nhà để trả các khoản thanh toán mua nhà. Hoặc muốn thanh toán thế chấp hàng tháng rẻ hơn? Hoặc muốn rút ngắn thời gian trả góp mua nhà và nếu đảo nợ yêu cầu tăng hạn mức tín dụng, nó sẽ phù hợp cho những người cần một khoản vay bổ sung để sửa chữa nhà hoặc trả nợ thẻ tín dụng.

2. Tái cấp vốn cho chiếc xe của bạn
Đảo nợ cho một chiếc ô tô là xin một khoản vay để chuyển tài chính từ ngân hàng ban đầu sang ngân hàng mới nhằm nhận được các điều khoản tốt hơn và lợi ích mới từ khoản vay ban đầu. Việc đảo nợ cho ô tô có thể được thực hiện trên ô tô, xe bán tải và xe máy.

Việc tái cấp vốn cho chiếc xe của bạn sẽ giúp kéo dài thời gian trả nợ. Nhận lãi trả góp thấp hơn trước và giảm số tiền trả góp hàng tháng xuống ít hơn. Trong đó có việc có một khoản tiền chênh lệch để lưu thông nhằm tạo thêm thanh khoản tài chính, tuy nhiên việc tái cấp vốn cho chiếc xe phải được trả góp với ngân hàng gốc trên 50% số tiền nợ.

Các khoản vay đảo nợ ô tô phù hợp với những người có ô tô và đã trả góp hơn 50% và những người cần tiền khẩn cấp. Hoặc những người muốn giảm bớt gánh nặng trả nợ hàng tháng để có thể quản lý tiền bạc tốt hơn bằng cách kéo dài thời gian trả nợ.

3. Đảo nợ cho thẻ tín dụng của bạn
Tái cấp vốn cho thẻ tín dụng là đăng ký một khoản vay cá nhân để hợp nhất tất cả các khoản nợ thẻ tín dụng hoặc tiền mặt hiện có thành một khoản nợ và chuyển khoản đó sang ngân hàng mới theo từng đợt. Ngân hàng mới sẽ đưa ra mức lãi suất thấp hơn và thời hạn trả nợ rõ ràng từ 12 - 48 tháng.

Việc đảo nợ sẽ cung cấp cho bạn một khoản tiền để trả hết nợ thẻ tín dụng hiện tại. Giảm bớt gánh nặng nợ nần hàng tháng vì khoản vay mới có lãi suất thấp hơn trước. Việc kéo dài thời gian trả nợ trong thời gian dài hơn cũng giúp việc quản lý nợ dễ dàng hơn bởi vì chỉ còn lại một khoản nợ. Vì vậy, có cơ hội trả hết nợ đúng hạn và thoát nợ nhanh hơn.

Vay đảo nợ bằng thẻ tín dụng phù hợp với những người muốn giảm lãi suất nợ thẻ tín dụng. Tăng tính thanh khoản, giảm số tiền trả góp hàng tháng và muốn hợp nhất nhiều khoản nợ thẻ tín dụng vào một nơi.

Những tài liệu cần thiết để thực hiện đảo nợ?

Các tài liệu cần thiết để đảo nợ khác nhau tùy theo yêu cầu của tổ chức tài chính và loại khoản vay được yêu cầu. Nhưng nhìn chung, chúng được chia thành 3 loại: tài liệu dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Bản sao đăng ký nhà; Tài liệu xác nhận thu nhập như phiếu lương; Giấy chứng nhận mức lương hoặc tài liệu 50 bis của năm gần nhất, bản sao sao kê ngân hàng trong 6 tháng qua và trong trường hợp là nhà hoặc ô tô thì phải có giấy tờ chứng minh tài sản thế chấp dùng để tái cấp vốn như bản sao đăng ký xe. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư.

Các khoản cho vay/cho vay cá nhân

MoneyCat

MoneyCat

Thời hạn vay lên đến 12 tháng

 • Cho vay tiền tối đa Cho vay tiền tối đa 10.000.000 VNĐ
 • Lãi suất 0% khoản vay đầu tiên. Từ 12 - 18%/năm các khoản vay tiếp theo
 • Đủ điều kiện ứng dụng Thu nhập ổn định, tuổi từ 22 đến 60
 • Tổng Chi phí vay Vay: 3.000.000 VNĐ, phí + lãi 1.306.500, tổng thanh toán: 4.306.500 VNĐ
MoneyVeo

Moneyveo

Thời hạn vay lên đến 3 tháng

 • Cho vay tiền tối đa 10.000.000 VNĐ
 • Lãi suất 18.25% /năm
 • Đủ điều kiện ứng dụng Thu nhập ổn định, tuổi từ 18 đến 60
 • Tổng Chi phí vay Vay 5.000.000 VNĐ, phí + lãi 1.525.000 VNĐ. Tổng thanh toán 6.525.000 VNĐ
Tamo

Tamo

Thời hạn vay từ 3 đến 6 tháng

 • Cho vay tiền tối đa 40.000.000 VNĐ
 • Lãi suất 0% cho 30 ngày đầu của khoản vay đầu, 20% 1 năm tối đa
 • Đủ điều kiện ứng dụng Thu nhập ổn định, Tuổi từ 18 đến 60
 • Tổng Chi phí vay Vay 2.000.000 VNĐ, lãi và phí là 1.380.000 VNĐ 9 tháng. Tổng phí: 3.380.000 VNĐ
Vamo

VAMO

Thời hạn vay từ 3 đến 6 tháng

 • Cho vay tiền tối đa 15.000.000 VNĐ
 • Lãi suất 0% khoản vay đầu, 18.25% 1 năm tối đa
 • Đủ điều kiện ứng dụng Thu nhập ổn định, Tuổi từ 20 đến 60
 • Tổng Chi phí vay Vay 2.000.000 VNĐ, lãi và phí là 259.000 VNĐ 30 ngày. Tổng phí: 2.259.000 VNĐ
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi