Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE
 • Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện tại Rabbit Care

1. Chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì

Công ty Rabbit Care Vietnam Limited Liability Company, Công ty Môi giới Rabbit Care Limited và Công ty ASK Direct Group Limited (“Rabbit Care” hoặc “chúng tôi”), thông qua trang web rabbitcare.vn (“trang web”), cung cấp dịch vụ so sánh và chiến dịch trực tuyến liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm và tài chính như được mô tả cụ thể hơn trên trang web. Trang web cho phép người tiêu dùng tìm hiểu và so sánh bảo hiểm, tài chính và các sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

Các đối tác của chúng tôi, trong số đó có các công ty bảo hiểm, ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác, các nhà khai thác di động, các nhà phát triển bất động sản, các phòng khám và đại lý ô tô. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi là miễn phí đối với người sử dụng; nếu người sử dụng mua một sản phẩm từ một trong các đối tác của chúng tôi thông qua trang web, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Rabbit Care hoạt động như một công ty môi giới và trung gian cho các đối tác của chúng tôi; chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm bất kỳ sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính nào và không hoạt động như một ngân hàng hay một công ty bảo hiểm.

Ngoài các dịch vụ so sánh trực tuyến cho người sử dụng trang web, chúng tôi tiến hành các chiến dịch tiếp thị trực tiếp cho các đối tác của chúng tôi (tiếp thị đa ngành) và cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu cho các đối tác của chúng tôi. Đối với những chiến dịch này, chúng tôi thu thập và/hoặc lưu trữ thông tin khách hàng mà người dùng cung cấp và đồng ý cho chúng tôi khi sử dụng trang web. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào người dùng cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web sẽ được thu thập và sử dụng theo quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi (“Chính sách bảo mật”), có thể được truy cập tại đây.

2. Định nghĩa

Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, trong các điều khoản và điều kiện này, các thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như sau:

OIC” có nghĩa là Văn phòng Ủy ban Bảo hiểm tại Thái Lan;

Sản phẩm” hoặc “Các sản phẩm” có nghĩa là các sản phẩm được hiển thị trên trang web và được cung cấp hoặc tiếp thị bởi Rabbit Care thay mặt cho các đối tác kinh doanh của Rabbit Care;

Rabbit Care”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “của chúng ta” có nghĩa là Công ty Rabbit Care trách nhiệm hữu hạn và các công ty con của nó bao gồm Công ty môi giới bảo hiểm Rabbit Care (giấy phép môi giới bảo hiểm phi nhân thọ số Wor00021/2557, giấy phép môi giới bảo hiểm nhân thọ số Chor00011/2559 do OIC cấp), cũng như Công ty nhóm ASK Direct, được thành lập và tồn tại theo luật pháp của Thái Lan;

Dịch vụ” có nghĩa là cung cấp các chiến dịch đặc biệt, tư vấn và dịch vụ so sánh không thiên vị liên quan đến sản phẩm, và cung cấp cho khách hàng một kênh phân phối cho các sản phẩm thông qua trang web;

Điều khoản sử dụng” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện này cũng như tất cả các sửa đổi, bổ sung, tổng lại hoặc thay đổi có thể được thực hiện từ thời điểm này đến thời điểm khác bởi Rabbit Care;

Đối tác” có nghĩa là, trong số đó bao gồm các ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác, các nhà điều hành di động, các nhà phát triển bất động sản, các phòng khám và đại lý xe hơi cung cấp các sản phẩm của họ thông qua trang web của Rabbit Care; và

Trang web” có nghĩa là và bao gồm rabbitcare.com và tất cả các kênh truyền thông trực tuyến được điều hành bởi Rabbit Care.

3. Áp dụng và chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Đây là các điều khoản và điều kiện (các “Điều khoản sử dụng”) cho việc sử dụng tất cả các dịch vụ và tính năng trên trang web và các trang web khác thuộc sở hữu và kiểm soát của Rabbit Care. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn không nên sử dụng trang web của chúng tôi và ngay lập tức dừng truy cập trang web. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong số này, bạn không được phép tiếp tục truy cập và sử dụng trang web ngay lập tức.

Ngoài trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng muốn tương tác với bạn trên các trang web của bên thứ ba nơi chúng tôi đăng nội dung hoặc mời bạn đóng góp ý kiến, chẳng hạn như www.facebook.com/RabbitCare cũng như các ứng dụng di động và các ứng dụng nhắn tin tức thời như Line ("Các trang web của bên thứ ba"). Chúng tôi không kiểm soát những trang web của bên thứ ba đó và các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các công ty mà Rabbit Care không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho các hành động của những người mà Rabbit Care không tuyển dụng hoặc quản lý. Bạn luôn nên kiểm tra các điều khoản sử dụng được đăng trên các trang web của bên thứ ba.

4. Sửa đổi các điều khoản này

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản sử dụng này từ thời điểm này đến thời điểm khác. Những sửa đổi này sẽ được thông báo qua trang web. Các điều khoản sử dụng được áp dụng vào thời điểm bạn sử dụng dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng tải bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đều tương đương với việc bạn chấp nhận những thay đổi hoặc sửa đổi đó và nếu bạn không đồng ý với những thay đổi hoặc sửa đổi này, bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức. Vì lý do này, bạn nên thường xuyên xem xét các điều khoản sử dụng này, bao gồm các ngày, để hiểu rõ các điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web của bạn.

5. Truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ

 1. Bạn có thể truy cập bất kỳ nội dung nào trên trang web chỉ được phép theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật, và bạn đồng ý không tham gia vào việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ nội dung của trang web nào khác ngoài những gì được cung cấp rõ ràng ở đây.

 2. Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không được sử dụng cho mục đích thương mại, hoạt động bất hợp pháp hoặc việc làm nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

 3. Bạn bị cấm sử dụng trang web để:

  1. gây hại, đe dọa, vu khống hoặc quấy rối bất kỳ cá nhân nào;

  2. tìm kiếm, thu được, kiểm tra hoặc sửa đổi bất kỳ bản ghi hoặc thông tin của bất kỳ khách truy cập hoặc người dùng nào khác;

  3. để gián đoạn, chặn, can thiệp hoặc làm gián đoạn quyền truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của trang web bởi các khách truy cập hoặc người dùng khác trên trang web hoặc gây tải trọng không hợp lý, không phù hợp hoặc không cân xứng trên các kênh truyền thông, mạng và hệ thống của chúng tôi;

  4. can thiệp, thay đổi hoặc đảo ngược kỹ thuật của bất kỳ phần nào của trang web; hoặc

  5. sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi một cách gây tổn hại cho danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng chúng tôi.

   Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không né tránh, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến an ninh của trang web hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng bất kỳ nội dung nào hoặc thực hiện giới hạn việc sử dụng trang web hoặc nội dung trên đó. Bạn không được can thiệp hoặc làm gián đoạn trang web, hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối đến trang web, hoặc vi phạm bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng kết nối đến trang web.

 4. Các sản phẩm liên quan đến dịch vụ chỉ có thể được đặt hàng và cung cấp tại Thái Lan. Trừ khi có quy định khác, bất kỳ giá cả được trích dẫn trên trang web đều ở đơn vị tiền tệ Baht Thái và chỉ có giá trị và hiệu lực tại Thái Lan.

 5. Người dưới 18 tuổi chỉ được sử dụng trang web và dịch vụ sau khi đã được sự cho phép của người giám hộ pháp lý của họ.

 6. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web này của bất kỳ cá nhân nào, hoặc chặn quyền truy cập từ bất kỳ nguồn hoặc địa chỉ internet hoặc quốc gia nào đến trang web này, cũng như chấm dứt và xóa tài khoản người dùng mà không cần thông báo trước nếu trang web được sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc nếu chúng tôi quyết định theo quyền hạn của mình rằng việc làm đó là trong lợi ích tốt nhất của chúng tôi.

 7. Chúng tôi sẽ cố gắng để trang web trở nên dễ truy cập nhất có thể, nhưng chúng tôi không đảm bảo điều này. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi truy cập hoặc sử dụng trang web, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có thể thêm, sửa đổi, chỉnh sửa, loại bỏ hoặc xóa bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào được chứa trong trang web vào bất kỳ thời điểm nào chúng tôi coi là phù hợp và cần thiết, và không cần thông báo.

 8. Chúng tôi đã áp dụng và triển khai các tiêu chuẩn bảo mật internet cho trang web. Bạn có thể tin tưởng rằng thông tin được cung cấp bởi bạn được mã hóa bằng công nghệ bảo mật tiêu chuẩn mới nhất. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng tất cả sức lực để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào vào trang web này, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra cho bạn nếu bất kỳ bên thứ ba nào có truy cập trái phép vào trang web này.

 9. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho trang web không có bất kỳ phần mềm độc hại và mã độc hại khác, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ đại diện và bảo đảm nào rằng trang web không chứa virus, phần mềm độc hại, lỗi hoặc bất kỳ thứ gì có hại cho thiết bị, mạng, hệ thống hoặc công nghệ của bạn vào bất kỳ thời điểm nào. Virus, phần mềm độc hại, lỗi và những thứ độc hại tương tự sẽ được loại bỏ và sửa chữa trong tất cả sức lực của chúng tôi và sớm nhất có thể.

6. Liên kết trang web và cookie

 1. Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web và trang khác không được quản lý bởi Rabbit Care, bao gồm nhưng không giới hạn đến các sản phẩm được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào hoặc kích hoạt các liên kết đó, bạn xác nhận rằng Rabbit Care không có quyền kiểm soát bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào mà bạn cung cấp cho bất kỳ thực thể nào khác sau khi rời khỏi trang web này. Bất kỳ quyền truy cập nào đến các trang web khác đều hoàn toàn có nguy cơ riêng của bạn. Rabbit Care không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc truy cập các trang web khác đó.

 2. Trang web có thể chứa liên kết đến các ưu đãi hoặc khuyến mãi được cung cấp bởi đối tác mà chúng tôi cung cấp cho sự tiện lợi của bạn. Rabbit Care không chứng nhận bất kỳ ưu đãi hoặc khuyến mãi nào đó hoặc bất kỳ ý kiến, khuyến nghị hoặc lời khuyên nào được đối tác của chúng tôi đưa ra liên quan đến các ưu đãi và khuyến mãi đó. Rabbit Care từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến nội dung đó.

 3. Liên kết đến trang web từ bất kỳ trang web khác nào đòi hỏi sự đồng ý trước của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu loại bỏ liên kết đến trang web này nếu chúng được đặt mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

 4. Rabbit Care sử dụng cookie trên trang web để nhận diện bạn là một người dùng và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi. Một cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được chuyển đến thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang web. Nó cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin tài khoản của bạn, địa chỉ IP, lưu lượng truy cập web, số lần, ngày và giờ của việc truy cập trang web của bạn. Bạn có thể tắt cookie theo ý muốn của mình thông qua trang web. Nếu tắt cookie, nó có thể giới hạn quyền truy cập của bạn vào trang web và/hoặc trải nghiệm người dùng của bạn.

7. Sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ

 1. Rabbit Care là chủ sở hữu hợp pháp của trang web. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, thương hiệu, sáng chế, quyền thiết kế và tất cả các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ), trong trang web được sở hữu hoặc cấp phép cho Rabbit Care. Không có điều gì trong các điều khoản sử dụng này tạo thành việc chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.

 2. Không có gì ở đây sẽ cấp cho bạn bất kỳ quyền pháp lý nào trong trang web ngoại trừ những điều cần thiết để cho phép bạn truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ theo các điều khoản sử dụng này.

 3. Giấy phép được cấp để sao chép theo hình thức điện tử và in ấn trong bản cứng các phần của trang web chỉ để sử dụng dịch vụ. Bất kỳ việc sử dụng nào khác của tài liệu trên trang web - bao gồm việc sao chép cho các mục đích khác ngoài những mục đích được phép ở trên, sửa đổi, phân phối, tái xuất bản, truyền tải, hiển thị hoặc thực hiện - mà không có sự cho phép bằng văn bản trước đó của Rabbit Care là nghiêm cấm.

 4. Đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn gửi, bạn cấp cho Rabbit Care một quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, xóa hoàn toàn, chỉnh sửa, thích nghi, xuất bản, dịch, công khai hiển thị, trình diễn công khai, sử dụng, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ và / hoặc bán và / hoặc phân phối nội dung đó và / hoặc tích hợp nội dung đó vào bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào mà không được bồi thường cho bạn. Giấy phép này sẽ tồn tại sau khi các điều khoản sử dụng này và việc sử dụng trang web của bạn kết thúc.

8. Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn

 1. Công khai thông tin

  1. Các dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tìm và so sánh các sản phẩm được cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi. Rabbit Care là một trung gian, nhưng không phải là một nhà bảo hiểm của sản phẩm. Các câu trả lời của bạn cho các câu hỏi được cung cấp trên trang web được yêu cầu để nhận được báo giá cho bất kỳ sản phẩm nào phù hợp với sở thích và yêu cầu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp các câu trả lời chính xác và đầy đủ cho các câu hỏi này. Nếu bạn không cung cấp các câu trả lời chính xác và đầy đủ, báo giá có thể không đầy đủ và / hoặc bạn có thể không còn đủ điều kiện cho sản phẩm tương ứng.

  2. Nếu bạn quyết định mua sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi, bạn phải chịu trách nhiệm liên lạc với đối tác tương ứng và đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và chính xác, và không đánh lừa. Bạn sẽ đảm bảo rằng tất cả các sự thật liên quan đã được công khai cho các đối tác của chúng tôi để cho phép họ đánh giá xem bạn có đủ điều kiện để sử dụng sản phẩm đã chọn hay không. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào, bạn nên ngay lập tức thông báo cho đối tác tương ứng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm nào đối với thông tin sai hoặc thiếu chính xác mà bạn cung cấp cho một đối tác, qua trang web hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

  3. Nếu thông tin hoặc dữ liệu của bất kỳ người khác nào cần thiết, bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng bạn đã được cho phép và được ủy quyền bởi chủ sở hữu của thông tin hoặc dữ liệu đó để sử dụng thông tin hoặc dữ liệu đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm nào đối với bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra bởi chủ sở hữu đó liên quan đến việc công khai thông tin hoặc dữ liệu đó của bạn mà không có sự cho phép và ủy quyền của chủ sở hữu đó.

 2. Bảo mật

  1. Bạn sẽ đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng để truy cập trang web đều không có malware hoặc virus hoặc bất cứ điều gì có thể gây hoặc tăng nguy cơ thông tin bị đánh cắp hoặc gây thiệt hại cho bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào trên đó trang web được lưu trữ.

  2. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tài khoản, tên người dùng và mật khẩu của bạn được giữ bí mật, hiện tại, đầy đủ và chính xác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản, tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn. Nếu bạn truy cập và sử dụng trang web thay mặt cho một người khác, bạn đại diện cho người đó và cam kết rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc người đó với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không có quyền thẩm quyền, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này và chịu trách nhiệm cho tổn hại gây ra bởi bất kỳ việc sử dụng sai trái nào của trang web hoặc các dịch vụ.

 3. Các sản phẩm được hiển thị trên trang web

  1. Bạn thừa nhận rằng tất cả các sản phẩm được hiển thị hoặc quảng cáo trên trang web được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi và không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Các dịch vụ và tất cả các tài liệu và thông tin được cung cấp bởi Rabbit Care trên trang web được thiết kế để sử dụng cho mục đích cá nhân, giáo dục hoặc thông tin duy nhất. Bạn chịu trách nhiệm tiến hành tất cả các nghiên cứu và điều tra bổ sung mà bạn cho là cần thiết để hiểu đầy đủ các chi tiết của một sản phẩm và đánh giá xem một sản phẩm có phù hợp và thích hợp với bạn hay không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn mua bất kỳ sản phẩm nào hoặc việc sản phẩm có phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn hay mục đích riêng của bạn hay không. Trong một số trường hợp, các đối tác có thể thay đổi sản phẩm của họ mà không thông báo cho chúng tôi trước. Do đó, chúng tôi không thể đại diện và bảo đảm sự có sẵn của bất kỳ sản phẩm nào được trình bày trên trang web.

  2. Mua bất kỳ sản phẩm nào sẽ dẫn đến việc chịu các điều khoản và điều kiện riêng quản lý sản phẩm đó. Bạn có trách nhiệm đọc kỹ các điều khoản và điều kiện đó để hiểu rõ các hạn chế, loại trừ, nghĩa vụ, yêu cầu hủy bỏ, lãi suất, phí, chi phí và chi tiết khác của sản phẩm tương ứng.

  3. Bạn nhận thức rằng việc Rabbit Care cung cấp trang web và dịch vụ không đề cập hoặc ngụ ý bất kỳ lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị nào liên quan đến sản phẩm cũng như không ủng hộ, tài trợ hoặc khuyến khích sử dụng sản phẩm đó.

  4. Bạn nhận thức và hiểu rằng nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cụ thể nào liên quan đến sản phẩm hoặc nếu bạn không hài lòng với sản phẩm và muốn khiếu nại, bạn sẽ phải liên hệ với đối tác cung cấp sản phẩm đó. Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin liên hệ nếu yêu cầu.

  5. Chính sách hủy và hoàn tiền: tuân thủ các quy định của OIC

9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Việc thu thập, sử dụng, xử lý hoặc công khai thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi, được sửa đổi từ thời gian này sang thời gian khác và tất cả các luật về bảo mật dữ liệu áp dụng cho Rabbit Care. Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ:

Công ty Rabbit Care Limited
1, Tầng 29, tòa nhà Q. House Lumpini, đường South Sathorn, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, Thái Lan, 10120
Điện thoại: 084-021-9999
Email: [email protected]

Các cuộc gọi có thể được ghi âm cho mục đích đào tạo và cải thiện chất lượng. Giờ làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều.

10. Giới hạn trách nhiệm

 1. Các dịch vụ được cung cấp dựa trên quy trình tự động hóa máy tính và việc sử dụng dịch vụ là trách nhiệm của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, thương tích và tổn thất nào mà bạn có thể gánh chịu từ việc sử dụng dịch vụ và/hoặc trang web.

 2. Rabbit Care, các cổ đông, giám đốc, viên chức, nhân viên và đại lý của nó từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể có liên quan đến một sản phẩm hoặc bất kỳ điều gì khác không mong đợi hoặc không hợp lý. Điều này sẽ không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể có đối với nhà cung cấp sản phẩm theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc theo quy định khác.

11. Bồi thường thiệt hại

Bạn đồng ý bồi thường và không khiếu nại Rabbit Care và các cổ đông, giám đốc, quản lý, nhân viên, đại diện của họ khỏi mọi hành động, thủ tục, khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, xử phạt, phí, chi phí hợp lý, thiệt hại và khiếu nại của bên thứ ba dựa trên, phát sinh hoặc kết quả từ:

 1. sử dụng và truy cập trang web và các dịch vụ của bạn;

 2. vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong những điều khoản sử dụng này;

 3. vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, tài sản hoặc quyền riêng tư nào); hoặc

 4. bất kỳ yêu cầu nào rằng bất kỳ nội dung nào mà bạn đã gửi cho Rabbit Care đã gây thiệt hại cho bên thứ ba nào đó.

  Trách nhiệm bồi thường này sẽ tồn tại sau khi kết thúc các điều khoản sử dụng này và sử dụng của bạn đối với trang web và các dịch vụ.

12. Vi phạm các Điều khoản sử dụng

Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp đối với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm ngừng quyền truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ, chặn bất kỳ thiết bị sử dụng địa chỉ IP của bạn khỏi truy cập trang web, và/hoặc thực hiện các biện pháp khác như cho phép theo các điều khoản sử dụng này và luật pháp áp dụng. Ngoài ra, chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh liên quan đến việc vi phạm của bạn đối với các điều khoản sử dụng này.

13. Khác

 1. Những điều khoản sử dụng này cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Rabbit Care, thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc tuyên bố trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến vấn đề của những điều khoản sử dụng này.

 2. Sự chậm trễ hoặc sự bỏ qua từ phía chúng tôi trong việc thực hiện quyền của mình đối với bạn theo những điều khoản sử dụng này không được hiểu là một bỏ qua của quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác được nêu trong những điều khoản này. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc sự bỏ qua hoặc sự bỏ qua bất kỳ quyền nào trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không được coi là một rào cản hoặc một bỏ qua của các quyền tương tự hoặc bất kỳ quyền nào khác trong các trường hợp tiếp theo.

 3. Sự không hợp lệ hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào trong những điều khoản sử dụng này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác.

14. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Những điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu và điều khiển bởi luật pháp của Thái Lan. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng này sẽ được đưa ra tại tòa án có thẩm quyền của Thái Lan.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi