Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE
 • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Rabbit Care

Rabbit Care (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RABBIT CARE VIETNAM) ((gọi tắt là “Công ty”, “chúng tôi”, “chúng ta”, or “của chúng tôi”) nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân đối với khách hàng cũ, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng hoặc người bán lẻ của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả những người liên quan khác (ví dụ: người khiếu nại). Chúng tôi tuân theo các thủ tục bảo mật khi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân của bạn (được định nghĩa trong phần bên dưới có tên "DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP") sang các quốc gia ngoài Việt Nam. Những thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi cho phép chúng tôi, các công ty liên kết và công ty con cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn, đồng thời mang đến cho bạn trải nghiệm và dịch vụ khách hàng cá nhân hóa tốt nhất.

Chính sách bảo mật này (Privacy Policy) áp dụng cho hoạt động kinh doanh, trang web, ứng dụng di động, trung tâm cuộc gọi, đường dây nóng, trang mạng xã hội, kênh truyền thông trực tuyến và các địa điểm khác nơi chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thay đổi và/hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo bổ sung về các thay đổi và/hoặc cập nhật quan trọng.Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo bổ sung về những thay đổi và/ hoặc cập nhật quan trọng. Bạn được yêu cầu đọc kỹ Chính sách bảo mật này trước khi tiến hành đăng ký tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và được khuyến khích thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo mật để xem xét bất kỳ thay đổi và/ hoặc cập nhật nào chúng tôi có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

1. NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Đối với Chính sách bảo mật này, "Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nhận dạng hoặc có thể nhận dạng về bạn được liệt kê dưới đây.

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các nguồn khác bao gồm các công ty liên kết và công ty con, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các đối tác kinh doanh là bên thứ ba. Loại dữ liệu cụ thể được thu thập và xử lý sẽ phụ thuộc vào bối cảnh của sự tương tác của bạn với chúng tôi, và các dịch vụ hoặc sản phẩm bạn cần hoặc muốn từ chúng tôi. Tương ứng, các Dữ liệu cá nhân sau đây có thể được thu thập và xử lý:

 1. Thông tin cá nhân, như danh hiệu, tên, họ;

 2. Thông tin liên lạc, như địa chỉ email, số điện thoại;

 3. Thông tin kỹ thuật, như Địa chỉ Giao thức Internet (IP Address), Web Beacon, nhật ký, loại thiết bị, các định danh dựa trên phần cứng như Định danh Thiết bị Toàn cầu (UDID) hoặc Địa chỉ Mac, một định danh dựa trên phần mềm như định danh cho nhà quảng cáo cho hệ điều hành iOS (IDFA), hoặc định danh cho nhà quảng cáo cho hệ điều hành Android (AAID), mạng, chi tiết kết nối, chi tiết truy cập, đăng nhập đơn (SSO), nhật ký đăng nhập, thời gian truy cập, thời gian ở trên một trang, cookie, dữ liệu đăng nhập, lịch sử tìm kiếm, chi tiết duyệt web, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản của tiện ích mở rộng trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, và các công nghệ khác trên thiết bị được sử dụng để truy cập nền tảng;

 4. Thông tin hành vi, như thông tin về hành vi mua hàng và dữ liệu được cung cấp thông qua việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ;

 5. Thông tin dịch vụ, như thông tin liên quan đến việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: các loại dịch vụ bảo hiểm khác nhau), thông tin về một khiếu nại/sự cố và/ hoặc bất kỳ hành động pháp lý nào được thực hiện, thông tin liên quan đến sự cố như ngày và giờ xảy ra sự cố, ngày được báo cáo, vị trí xảy ra sự cố, thiệt hại được phát hiện; chi tiết về phương tiện gây ra sự cố (ví dụ: mô tả, biển số, thương hiệu và màu sắc); chi tiết bảo hiểm (ví dụ: số thông báo, số yêu cầu, số hợp đồng bảo hiểm, bản sao của bằng chứng yêu cầu);

 6. Thông tin sử dụng, như thông tin về hành vi người dùng khi sử dụng các trang web, nền tảng, sản phẩm và dịch vụ, hồ sơ Q&A;

 7. Thông tin tiếp thị và giao tiếp, như thông tin ưu tiên trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi, các công ty liên kết và công ty con, bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đối tác kinh doanh của chúng tôi và sở thích giao tiếp;"

Ngoài ra, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi trong trường hợp bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua sẽ được gửi cho chúng tôi để theo dõi bán hàng và cải thiện dịch vụ.

Nếu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào (như bạn bè, người thụ hưởng, hoặc đối tác kinh doanh) cho chúng tôi, ví dụ: tên, họ, số điện thoại, và mối quan hệ với người mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm, để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc để liên lạc khẩn cấp, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có quyền làm như vậy bằng cách (i) thông báo cho người khác về Chính sách bảo mật này; và (ii) nhận được sự đồng ý khi có thể và cần thiết để cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/ hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân sang các quốc gia ngoài Việt Nam theo Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi không cố ý xử lý Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn (Sensitive Data). Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi làm như vậy, chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu nhạy cảm của bạn dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi được phép bởi pháp luật và chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn rằng dữ liệu đang được xử lý là Dữ liệu nhạy cảm.

Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân của những người bị hạn chế năng lực và những người vô năng khi người giám hộ của họ đã đồng ý. Đối với trẻ em (dưới 16 tuổi), chúng tôi chỉ thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của họ khi cha mẹ hoặc người giám hộ của họ đã đồng ý; sự đồng ý của trẻ em sẽ được yêu cầu khi trẻ em 7 tuổi trở lên. Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân từ khách hàng dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ khi cần thiết, hoặc từ những người bị hạn chế năng lực và những người vô năng mà không có sự đồng ý của người giám hộ pháp lý. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập Dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ và sự đồng ý của trẻ em, nếu trẻ em 7 tuổi trở lên, khi cần thiết hoặc từ một người bị hạn chế năng lực và người vô năng mà không có người giám hộ pháp lý, chúng tôi sẽ xóa nó ngay lập tức, trừ khi chúng tôi đủ điều kiện để dựa vào các cơ sở pháp lý khác ngoài sự đồng ý.

2. LÝ DO CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ/ HOẶC CÔNG KHAI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/ hoặc công khai dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

2.1 MỤC ĐÍCH MÀ CHÚNG TÔI DỰA TRÊN SỰ ĐỒNG Ý

Chúng tôi dựa vào sự đồng ý để thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân bởi chúng tôi, bao gồm các công ty liên kết, công ty con, và các đối tác kinh doanh được chọn của chúng tôi cho các mục đích sau:

1. Tiếp thị và Truyền thông

 • Để cung cấp các thông tin tiếp thị, thông tin, ưu đãi đặc biệt, tài liệu quảng cáo, tiếp thị qua điện thoại, đặc quyền, quảng cáo, bản tin, và bất kỳ thông tin tiếp thị và giao tiếp nào, cả trực tuyến và ngoại tuyến, về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các công ty liên kết và công ty con, và các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi mà chúng tôi không thể dựa vào các cơ sở pháp lý khác; và

 • Để cung cấp các thông tin tiếp thị: ví dụ, để cung cấp các thông tin tiếp thị, thông tin, ưu đãi đặc biệt, tài liệu quảng cáo, tiếp thị qua điện thoại, đặc quyền, quảng cáo, bản tin, và bất kỳ thông tin tiếp thị và giao tiếp nào, cả trực tuyến và ngoại tuyến, về các sản phẩm và dịch vụ từ chúng tôi, các công ty liên kết và công ty con, và các đối tác kinh doanh trong phạm vi bạn có thể hợp lý mong đợi; và

 • Để cung cấp các khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, chương trình trung thành, chương trình thưởng, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các ưu đãi/khuyến mãi khác: ví dụ, để cho phép tham gia các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo, ưu đãi đặc biệt, ưu đãi quảng cáo, chương trình trung thành, chương trình đăng ký chung với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, rút thăm may mắn, đặc quyền, rút thăm trúng thưởng, tham gia cuộc thi, và các ưu đãi/khuyến mãi khác (ví dụ: gửi email nhắc nhở), sự kiện và hội thảo. Điều này bao gồm việc xử lý và quản lý đăng ký tài khoản, đăng ký quà tặng, và đăng ký sự kiện; xử lý việc thu thập, thêm, trao đổi, kiếm, đổi, và chuyển điểm; kiểm tra lịch sử người dùng, cả trực tuyến và ngoại tuyến; và cung cấp và phát hành phiếu quà tặng, thẻ quà tặng và hóa đơn.

2. Dịch vụ Phân tích Dữ liệu

 • Để thực hiện các dịch vụ phân tích dữ liệu;

 • Để liên lạc và giao tiếp: ví dụ, để cung cấp thông tin, các thông tin tiếp thị, chiến dịch, quảng cáo, các thông báo bắt buộc, ưu đãi đặc biệt, lợi ích, và tài liệu quảng cáo của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi; để gửi cho bạn tin tức, bản tin điện tử, tin nhắn tiếp thị và thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, và các hoạt động khác;

 • Để thực hiện việc làm sạch dữ liệu, xây dựng hồ sơ và phân tích: ví dụ, để đo lường sự tương tác với các sản phẩm và dịch vụ; để thực hiện việc làm sạch và khớp dữ liệu, xây dựng hồ sơ và phân tích dữ liệu; để thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát, đánh giá, hành vi, thống kê và phân đoạn, xu hướng và mẫu tiêu dùng; để hiểu khách hàng của chúng tôi tốt hơn và hiểu được đặc điểm của khách hàng của chúng tôi; để cải thiện hiệu suất kinh doanh; để thích ứng nội dung của chúng tôi tốt hơn với các sở thích được xác định của khách hàng của chúng tôi; để xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi; để xác định và giải quyết các vấn đề với các sản phẩm và dịch vụ hiện có; để nâng cao sự phát triển của thông tin chất lượng; để xác định liệu một mối quan hệ với các đối tác kinh doanh được chọn đã tồn tại hay chưa; và để cung cấp dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi qua Facebook hoặc các trang đăng ký chung hoặc bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội hoặc nhắn tin nào khác;

 • Để lựa chọn và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng thu hút sự quan tâm của cá nhân và phù hợp với nhu cầu của cá nhân: ví dụ sử dụng kết quả từ việc làm sạch và khớp dữ liệu, xây dựng hồ sơ và phân tích dữ liệu để đề xuất các sản phẩm và dịch vụ có thể hấp dẫn cá nhân từ chúng tôi, các công ty liên kết và công ty con, và các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi; để xác định sở thích của cá nhân, và cá nhân hóa trải nghiệm; và để phát triển nội dung biên tập trong tương lai nhắm đến đáp ứng sở thích của cá nhân trong phạm vi mà mỗi cá nhân có thể hợp lý mong đợi;

 • Để bảo vệ lợi ích của chúng tôi: ví dụ, để bảo vệ an ninh và toàn vẹn của kinh doanh của chúng tôi; để thực thi quyền hoặc bảo vệ lợi ích của chúng tôi khi cần thiết và hợp pháp để làm như vậy, ví dụ, để phát hiện, ngăn chặn và đáp ứng các yêu cầu gian lận, các yêu cầu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm pháp luật; để quản lý và ngăn chặn mất mát tài sản và tài sản của chúng tôi; để đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; để sản xuất báo cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho các công ty liên kết và công ty con, và các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi; để phát hiện và ngăn chặn hành vi sai trái trong khuôn viên của chúng tôi; để theo dõi các sự cố; để ngăn chặn và báo cáo các tội phạm và bảo vệ an ninh và toàn vẹn của kinh doanh của chúng tôi;

 • Để phát hiện, ngăn chặn, và ngăn chặn gian lận/ hành động bất hợp pháp: ví dụ, để xác thực và xác minh danh tính, và để thực hiện các kiểm tra tuân thủ pháp lý và quy định khác. Điều này bao gồm việc thực hiện kiểm tra danh sách trừng phạt, kiểm toán nội bộ và hồ sơ, quản lý tài sản, hệ thống và các kiểm soát kinh doanh khác; và

 • Rủi ro: ví dụ thực hiện quản lý rủi ro, kiểm toán hiệu suất và đánh giá rủi ro; thực hiện kiểm tra tín dụng và doanh nghiệp tài chính của khách hàng.

2.2 MỤC ĐÍCH MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ DỰA VÀO CÁC LÝ DO PHÁP LÝ KHÁC ĐỂ THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ/ HOẶC CÔNG KHAI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi cũng có thể dựa vào (1) cơ sở hợp đồng, cho việc bắt đầu hoặc thực hiện một hợp đồng với bạn; (2) nghĩa vụ pháp lý, cho việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; (3) lợi ích thiết yếu, để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn một nguy hiểm đối với tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe của một người; và/ hoặc (4) lợi ích công cộng, cho việc thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện trong lợi ích công cộng hoặc cho việc thực thi các quyền hạn chính thức được yêu cầu bởi các luật hoặc các cơ sở pháp lý khác được cho phép theo luật bảo vệ dữ liệu áp dụng tùy trường hợp. Tùy thuộc vào bối cảnh của sự tương tác với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 1. Để tuân thủ các nghĩa vụ quy định và tuân thủ: ví dụ như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, các quy trình pháp lý hoặc các lệnh của cơ quan chính quyền có thể bao gồm các lệnh từ cơ quan chính quyền ngoài Việt Nam và/ hoặc hợp tác với tòa án, các cơ quan quản lý, cơ quan chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi hợp lý tin rằng chúng tôi bị yêu cầu pháp lý làm như vậy và khi tiết lộ Dữ liệu cá nhân là hoàn toàn cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, quy trình hoặc lệnh chính quyền đã nói. Điều này bao gồm việc phát hành hóa đơn thuế hoặc biểu mẫu thuế đầy đủ; tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến kinh doanh thanh toán điện tử, tài chính, và chống rửa tiền; ghi âm và giám sát các giao tiếp; tiết lộ cho các cơ quan thuế, các cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, và các cơ quan quy định và chính quyền khác; và điều tra hoặc ngăn chặn tội phạm;

 2. Cuộc sống: ví dụ, để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn một nguy hiểm đối với tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe của một người.

Nơi Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn là cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi hoặc ký kết một thỏa thuận với bạn, nếu bạn không cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thể cung cấp (hoặc tiếp tục cung cấp) các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

3. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CÔNG KHAI HOẶC CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO NHỮNG AI

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba sau đây, những người thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân theo mục đích trong Chính sách bảo mật này. Những bên thứ ba này có thể được đặt tại Việt Nam hoặc các khu vực ngoài Việt Nam. Bạn có thể truy cập chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu thêm chi tiết về cách họ thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân.

3.1 Các công ty liên kết

Đối với mục đích của Chính sách bảo mật này, “Các công ty liên kết” là chỉ Công ty TNHH Rabbit Care, Rabbit Care Broker Co., Ltd., Rabbit Care Lending Co., Ltd., and Ask Direct Group Co., Ltd.; và

3.2 Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty, đại lý hoặc nhà thầu khác để thực hiện các dịch vụ thay mặt hoặc để hỗ trợ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở (1) cơ sở hạ tầng, phần mềm và nhà phát triển trang web và nhà cung cấp dịch vụ IT; (2) nhà cung cấp dịch vụ kho và vận chuyển; (3) nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và đám mây; (4) nhà cung cấp dịch vụ làm sạch và khớp dữ liệu, xây dựng hồ sơ và phân tích dữ liệu; (5) nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, truyền thông quảng cáo và giao tiếp; (6) các cơ quan nghiên cứu; (7) các cơ quan khảo sát; (8) các nhà tổ chức chiến dịch và sự kiện; (9) nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; (10) nhà cung cấp dịch vụ trung tâm cuộc gọi; (11) nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hệ thống thanh toán, xác thực; (12) nhà cung cấp dịch vụ hành chính được thuê ngoài; (13) nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và giao tiếp; (14) các cơ quan tham chiếu tín dụng được cấp phép; (15) nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa; và/ hoặc (16) nhà cung cấp dịch vụ hệ thống vận tải.

Trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó, các nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ Dữ liệu cá nhân cần thiết để họ thực hiện các dịch vụ, và chúng tôi yêu cầu họ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chúng tôi làm việc với sẽ giữ Dữ liệu cá nhân của bạn an toàn.

3.3 Đối tác kinh doanh của chúng tôi

"Đối tác kinh doanh” ám chỉ một nhóm các công ty có tên được liệt kê tại đây

Chúng tôi có thể chuyển giao Dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi để vận hành kinh doanh và cung cấp các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số; các nhà cung cấp ngân hàng và tài chính; các nhà điều hành chương trình thưởng và trung thành; các nhà cung cấp bảo hiểm; bệnh viện; các nhà điều hành kinh doanh viễn thông và giao tiếp; các chuyên gia tài chính; các nhà cung cấp quản lý tài sản; các nhà cung cấp đầu tư; các nhà cung cấp bán lẻ; các nhà cung cấp thương mại điện tử; nhà đầu tư; các đối tác chương trình đăng ký chung; các đối tác đồng thương hiệu như ngân hàng; các đối tác giới thiệu mà chúng tôi có thể cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; các đối tác đồng thành viên như các nhà điều hành kinh doanh thực phẩm và bán lẻ, và nhà điều hành kinh doanh ô tô; các cơ quan nghiên cứu; các đối tác khảo sát thị trường bao gồm các khách hàng của họ; các cơ quan truyền thông để thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát, đánh giá, hành vi, thống kê và phân đoạn, xu hướng và mẫu tiêu dùng; các nhà báo để quảng bá các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi; các chuyên gia tài chính độc lập cung cấp báo giá phí của các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tài chính và/ hoặc bảo hiểm theo yêu cầu và thực hiện quá trình bảo hiểm; các công ty tái bảo hiểm giúp quản lý kinh doanh của chúng tôi và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm đã bảo hiểm bằng cách phân bổ rủi ro của chúng tôi qua các tổ chức thay thế; các công ty điều tra yêu cầu bồi thường để ngăn chặn và phát hiện các yêu cầu gian lận và thổi phồng; và các công ty môi giới bảo hiểm và/ hoặc đại lý bảo hiểm tại Vietnam, miễn là đối tác kinh doanh nhận được đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân theo cách phù hợp với Chính sách bảo mật này.

3.4 Các trang mạng xã hội

Chúng tôi cho phép bạn đăng nhập trên các trang web và nền tảng của chúng tôi mà không cần phải điền vào một biểu mẫu. Nếu bạn đăng nhập bằng hệ thống đăng nhập mạng xã hội, bạn một cách rõ ràng ủy quyền cho chúng tôi truy cập và lưu trữ dữ liệu công khai trên các tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ: Facebook, Google, Instagram), cũng như các dữ liệu khác được đề cập trong quá trình sử dụng hệ thống đăng nhập mạng xã hội đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể giao tiếp địa chỉ email của bạn với các mạng xã hội để xác định liệu bạn đã là người dùng của mạng xã hội liên quan hay chưa và để đăng các quảng cáo cá nhân hóa, liên quan trên tài khoản mạng xã hội của bạn nếu thích hợp.

Chúng tôi cũng hợp tác với một số bên thứ ba cho phép bạn đăng ký dịch vụ của họ hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi của họ. Ví dụ, một số công ty cho phép bạn sử dụng số chương trình trung thành hoặc đăng nhập dịch vụ trực tuyến của bạn để nhận hoặc đăng ký dịch vụ của họ. Ngoài ra, nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của bạn cho phép bạn kết nối tài khoản mạng xã hội của bạn với tài khoản dịch vụ trực tuyến của bạn hoặc đăng nhập vào tài khoản dịch vụ trực tuyến của bạn từ tài khoản mạng xã hội của bạn. Khi bạn đăng ký các dịch vụ đó, chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba đó. Nếu bạn không muốn chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn theo cách này, vui lòng không cung cấp số tài khoản/ tài khoản chương trình trung thành hoặc thưởng cho bên thứ ba, không sử dụng tài khoản dịch vụ trực tuyến của bạn để đăng ký các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba và không kết nối tài khoản dịch vụ trực tuyến của bạn với các tài khoản trên các dịch vụ của bên thứ ba. Dữ liệu được chia sẻ theo cách này sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba và không phải Chính sách bảo mật này.

3.5 Các bên thứ ba được pháp luật cho phép

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể bị yêu cầu tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ liệu cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định. Điều này bao gồm bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan chính quyền, đại sứ quán, lãnh sự quán, hoặc bên thứ ba khác nơi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định, hoặc nếu không để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc an toàn cá nhân của cá nhân; hoặc để phát hiện, ngăn chặn, hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc an toàn.

3.6 Cố vấn chuyên nghiệp

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các cố vấn chuyên môn của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở, (1) các cố vấn độc lập, cố vấn dự án, và cố vấn tài chính; (2) các cố vấn pháp lý tham gia hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động kinh doanh và cung cấp các dịch vụ tranh tụng như bảo vệ hoặc khởi kiện; và/ hoặc (3) các kiểm toán viên cung cấp các dịch vụ kế toán hoặc thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty.

3.7 Các bên thứ ba liên quan đến việc chuyển nhượng kinh doanh

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân cho các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, cổ đông lớn, người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng trong trường hợp bất kỳ sự tái cơ cấu, cải tổ, sáp nhập, mua lại, bán, mua, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc bất kỳ sự kiện tương tự nào liên quan đến việc chuyển giao hoặc xử lý khác toàn bộ hoặc một phần kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi. Nếu bất kỳ sự kiện nào trên xảy ra, bên nhận sẽ tuân thủ Chính sách bảo mật này để tôn trọng Dữ liệu cá nhân.

3.8 Các bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân cho các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, cổ đông lớn, người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng trong trường hợp bất kỳ sự tái cơ cấu, cải tổ, sáp nhập, mua lại, bán, mua, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc bất kỳ sự kiện tương tự nào liên quan đến việc chuyển giao hoặc xử lý khác toàn bộ hoặc một phần kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi. Nếu bất kỳ sự kiện nào trên xảy ra, bên nhận sẽ tuân thủ Chính sách bảo mật này để tôn trọng Dữ liệu cá nhân.

4. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN QUỐC TẾ

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba, máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ đặt ở nước ngoài, nơi các quốc gia đích có thể có hoặc không có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu giống nhau. Chúng tôi thực hiện các bước và biện pháp để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và lưu trữ một cách an toàn theo các biện pháp bảo mật, rằng các bên nhận đã có sẵn các tiêu chuẩn bảo vệ Dữ liệu cá nhân phù hợp và rằng việc chuyển giao Dữ liệu cá nhân như vậy là hợp pháp bằng cách dựa vào các ngoại lệ được cho phép theo luật.

5. CHÚNG TÔI GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN BAO LÂU

Trừ trường hợp xóa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi giữ Dữ liệu cá nhân từ ngày thu thập hoặc nhận từ một nguồn bên ngoài cho đến khi hợp lý cần thiết để đáp ứng mục đích mà chúng tôi thu thập chúng và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải giữ Dữ liệu cá nhân trong một thời gian dài hơn, theo yêu cầu của luật áp dụng.

6. COOKIE VÀ CÁCH SỬ DỤNG CHÚNG

Nếu bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin tự động từ bạn bằng cách sử dụng các công cụ theo dõi và cookies (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar, Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager, và Google Cloud). Cookies là các công nghệ theo dõi được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý các trang web của chúng tôi, theo dõi các hành động của người dùng trên các trang web, hoặc nhớ các cài đặt của người dùng. Một số cookies là cần thiết vì nếu không, trang web sẽ không thể hoạt động đúng cách. Các cookies khác là thuận tiện cho người truy cập và chúng nhớ tên người dùng của bạn một cách an toàn cũng như sở thích ngôn ngữ của bạn.

Hầu hết các trình duyệt internet cho phép bạn kiểm soát việc có hay không chấp nhận cookies. Nếu bạn từ chối cookies, khả năng sử dụng một số hoặc tất cả các tính năng hoặc khu vực của các trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế. Vui lòng xem Chính sách Cookies | Rabbit Care để biết thêm chi tiết.

7. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Là một cách để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật phù hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý liên quan đến kiểm soát truy cập, để bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và khả dụng của Dữ liệu cá nhân chống lại bất kỳ mất mát, thay đổi, sửa chữa, sử dụng, tiết lộ hoặc truy cập ngẫu nhiên, bất hợp pháp hoặc không được phép, tuân thủ các luật áp dụng.

Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập an toàn và phù hợp cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi hạn chế truy cập vào Dữ liệu cá nhân cũng như thiết bị lưu trữ và xử lý bằng cách áp đặt quyền truy cập hoặc sự cho phép, người dùng và quản lý truy cập để giới hạn truy cập vào Dữ liệu cá nhân chỉ cho những người được ủy quyền và thực hiện trách nhiệm người dùng để ngăn chặn truy cập, tiết lộ, nhận thức, sao chép bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân hoặc ăn cắp thiết bị được sử dụng để lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân. Điều này cũng bao gồm các phương pháp cho phép kiểm tra lại việc truy cập, thay đổi, xóa hoặc chuyển giao Dữ liệu cá nhân không được phép phù hợp với phương pháp và phương tiện thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân.

Mặc dù các biện pháp bảo mật đã nêu trên, việc thu thập, sử dụng và chuyển giao Dữ liệu cá nhân sẽ luôn mang theo một số rủi ro về mất mát, thay đổi, sửa chữa, sử dụng, tiết lộ hoặc truy cập ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp hoặc không được phép. Trong trường hợp một trong những rủi ro trở thành hiện thực, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết theo chính sách nội bộ của chúng tôi cũng như các yêu cầu của pháp luật.

8. QUYỀN LÀ MỘT CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Tuỳ thuộc vào các luật áp dụng và các ngoại lệ của chúng, bạn có thể có các quyền sau:

 1. Truy cập: Bạn có quyền truy cập hoặc yêu cầu một bản sao của Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ. Để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của Dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể yêu cầu chứng minh danh tính của bạn trước khi cung cấp Dữ liệu cá nhân được yêu cầu;

 2. Chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa Dữ liệu cá nhân không đầy đủ, không chính xác, gây nhầm lẫn, hoặc không cập nhật mà chúng tôi thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ;

 3. Chuyển dữ liệu: Bạn có quyền nhận Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ, ở một định dạng có cấu trúc, điện tử, và quyền yêu cầu chuyển dữ liệu đó cho một bộ điều khiển dữ liệu khác, trong trường hợp đó là (a) Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, và (b) nếu chúng tôi thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ dữ liệu đó dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc để thực hiện một hợp đồng với bạn;

 4. Phản đối: Bạn có quyền phản đối một số việc thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân như phản đối tiếp thị trực tiếp;

 5. Hạn chế: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tin rằng Dữ liệu cá nhân đó không chính xác, xét rằng việc thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ của chúng tôi là bất hợp pháp, hoặc rằng chúng tôi không còn cần Dữ liệu cá nhân đó cho một mục đích cụ thể;

 6. Rút lại sự đồng ý: Đối với các mục đích, bạn đã đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào;

 7. Xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa, hủy, hoặc bỏ nhận dạng Dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ, trừ khi chúng tôi không có nghĩa vụ làm như vậy nếu chúng tôi cần giữ lại Dữ liệu cá nhân đó để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hoặc để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; và

 8. Đệ đơn khiếu nại: Bạn có quyền đệ đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền khi bạn tin rằng việc thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của chúng tôi là bất hợp pháp hoặc không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.

 9. Thông báo và đồng ý: Bạn có quyền được thông báo về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và quyền cho phép hoặc từ chối việc xử lý này trừ khi luật quy định khác; và

 10. Tự bảo vệ: Bạn có quyền bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn và/ hoặc yêu cầu các cơ quan/ tổ chức nhà nước có thẩm quyền bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn.

9. NGHĨA VỤ LÀ MỘT CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Bạn sẽ có các nghĩa vụ sau đây theo quy định của các Luật áp dụng:

 • Nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn: Bạn có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, và yêu cầu các tổ chức và cá nhân liên quan khác bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác: Bạn có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

 • Nghĩa vụ cung cấp dữ liệu đầy đủ và chính xác: Bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác khi đồng ý cho phép việc xử lý dữ liệu cá nhân.

 • Nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác: Bạn có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ liên quan khác theo quy định của Nghị định 13 và các luật áp dụng khác.

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để thực thi các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc Chuyên viên bảo vệ dữ liệu (DPO) của chúng tôi tại:

Rabbit Care (là chỉ RABBIT CARE VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY) Tòa nhà Q. House Lumpini, tầng 29, đường South Sathorn, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Email [email protected] hoặc Điện thoại +662-022-4791

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2023 trở đi.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi