Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE

So sánh các khoản vay chỉ trong vòng 30s

Rabbit Care

Tra cứu hợp đồng vay tiền

Giải quyết lo lắng vay tiền! Hướng dẫn kiểm tra chi tiết hợp đồng vay tiền

Bạn đang cần vay tiền gấp? Đừng vội vàng! Việc hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng vay tiền là vô cùng quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn.

Hợp đồng cho vay tiền cá nhân là một văn bản pháp lý ràng buộc giữa người vay và người cho vay. Nó ghi chép các điều khoản và điều kiện của khoản vay, bao gồm số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay, phương thức thanh toán, và các điều khoản khác.

Ký hợp đồng vay mượn tiền mà không hiểu rõ các điều khoản có thể dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn. Tệ hơn nữa, bạn có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay, dẫn đến việc bị tịch thu tài sản hoặc gặp rắc rối pháp lý.

Rabbit Care sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách kiểm tra các điều khoản quan trọng trong hợp đồng vay tiền. Hãy dành thời gian đọc kỹ bài viết này trước khi ký bất kỳ hợp đồng vay tiền nào.

Tra cứu hợp đồng vay tiền 2

1. Hợp đồng vay tiền là gì? Vai trò quan trọng của hợp đồng cho vay tiền cá nhân

Hợp đồng vay tiền được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 là một văn bản pháp lý ghi chép các điều khoản và điều kiện giữa người vay và người cho vay. Hợp đồng sẽ đầy đủ và minh bạch hơn giấy vay nợ. Hợp đồng xác định rõ ràng các yếu tố quan trọng của hợp đồng vay mượn tiền, bao gồm:

 • Số tiền vay: Số tiền mà người vay nhận được từ người cho vay.
 • Lãi suất: Phí mà người vay phải trả cho người cho vay để sử dụng số tiền vay.
 • Thời hạn vay: Khoảng thời gian mà người vay phải trả hết khoản vay.
 • Phương thức thanh toán: Cách thức mà người vay sẽ sử dụng để thanh toán khoản vay, bao gồm số tiền thanh toán mỗi lần và thời gian thanh toán.
 • Các điều khoản khác: Các điều khoản bổ sung có thể được hai bên thỏa thuận, ví dụ như các khoản phí liên quan đến khoản vay, bảo mật thông tin, giải quyết tranh chấp, v.v.

Biên bản thỏa thuận vay tiền đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của cả hai bên:

 • Đối với người cho vay: hợp đồng vay tiền đảm bảo rằng họ sẽ nhận lại số tiền vay cùng với lãi suất theo đúng thỏa thuận.
 • Đối với người vay: hợp đồng vay tiền giúp họ hiểu rõ các cam kết của mình và đảm bảo rằng họ không bị áp đặt bởi các điều khoản bất công.

Tra cứu hợp đồng vay tiền 3

Những rủi ro tiềm ẩn nếu không hiểu rõ hợp đồng cho vay tiền cá nhân:

 • Bị lừa đảo: Kẻ cho vay có thể đưa ra các điều khoản bất công hoặc lừa đảo người vay ký hợp đồng mà không hiểu rõ.
 • Trả lãi suất cao: Người vay có thể phải trả lãi suất cao hơn mức cho phép hoặc chịu các khoản phí bất ngờ.
 • Gặp khó khăn trong việc thanh toán: Người vay có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay do không hiểu rõ các điều khoản, dẫn đến việc bị tịch thu tài sản hoặc gặp rắc rối pháp lý.
 • Mất quyền lợi: Người vay có thể mất các quyền lợi được bảo vệ theo luật pháp do không hiểu rõ hợp đồng vay mượn tiền.

Việc hiểu rõ hợp đồng vay tiền là vô cùng quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn. Hãy dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ tất cả các điều khoản trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào.

Tra cứu hợp đồng vay tiền 4

2. Các yếu tố quan trọng trong hợp đồng vay mượn tiền

2.1 Thông tin các bên tham gia (Information of Parties Involved)


 • Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số CMND/CCCD của người vay và người cho vay.
 • Thông tin về tổ chức cho vay (nếu có): tên đầy đủ, địa chỉ, giấy phép hoạt động.
 • Đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của thông tin.

2.2 : Số tiền vay và thời hạn vay (Loan Amount and Term)


 • Số tiền vay cụ thể: bao gồm cả số tiền vay bằng chữ và bằng số.
 • Thời hạn vay: thời gian bắt đầu và kết thúc của khoản vay.
 • Lựa chọn các khoản vay trả góp: số tiền trả góp mỗi tháng, thời gian trả góp.

2.3: Lãi suất và các loại phí (Interest Rates and Fees)


 • Lãi suất: Mức lãi suất áp dụng cho khoản vay, cách tính lãi suất (cố định hay biến động).
 • Phí thẩm định (Appraisal Fee): Phí được thu để đánh giá khả năng trả nợ của người vay.
 • Phí bảo hiểm (Insurance Fee): Phí bảo hiểm cho khoản vay (nếu có).
 • Phí trả chậm (Late Payment Fee): Phí được thu khi người vay thanh toán trễ hạn.
 • So sánh lãi suất và phí với các nhà cung cấp khác.

2.4: Phương thức thanh toán (Payment Method)


 • Lịch trả nợ (Repayment Schedule): Ngày thanh toán, số tiền thanh toán mỗi lần.
 • Hình thức thanh toán (Payment Options): chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt, thanh toán qua cổng điện tử.
 • Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

2.5: Điều khoản vi phạm và xử lý (Default and Remedies)


 • Xác định các hành vi vi phạm hợp đồng: ví dụ như thanh toán trễ hạn, không thanh toán.
 • Hậu quả của vi phạm: mức phạt, thu hồi tài sản đảm bảo.
 • Hiểu rõ các biện pháp xử lý để tránh vi phạm.

2.6: Điều khoản giải quyết tranh chấp (Dispute Resolution)


 • Quy trình giải quyết tranh chấp: thương lượng, hòa giải, trọng tài.
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp: tòa án, trung tâm trọng tài.
 • Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp.

2.7: Các điều khoản khác


 • Điều khoản bảo mật (Confidentiality Clause): bảo mật thông tin cá nhân của người vay.
 • Điều khoản điều chỉnh (Amendment Clause): quy định về việc thay đổi hợp đồng.
 • Chú ý đến các điều khoản bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

Ví dụ: Mẫu hợp đồng cho vay tiền cá nhânCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm ....., tại ............................ Chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO VAY (BÊN A):

Ông/bà ................................; Sinh năm ..........; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..................................do .................................cấp ngày ...............; Hộ khẩu thường trú tại .........................................................        

Điện thoại: .......................................

Ông/bà ................................; Sinh năm ..........; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..................................do .................................cấp ngày ...............; Hộ khẩu thường trú tại .........................................................        

Điện thoại: .......................................

II. BÊN VAY (BÊN B):

Ông/bà ................................; Sinh năm ..........; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..................................do .................................cấp ngày ...............; Hộ khẩu thường trú tại .........................................................        

Điện thoại: .......................................

Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng vay tiền này với các nội dung thỏa thuận cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B vay và bên B đồng ý vay số tiền là: ……………… (Bằng chữ: ………………………………………………………… đồng chẵn).

Mục đích vay: ……………………………………………………………………...

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC VAY

Thời hạn vay: ....................... kể từ ngày ………… đến ngày ……………..

Phương thức vay: Bên A giao toàn bộ số tiền cho bên B bằng hình thức (1) .................................... vào ngày ...................................

Phương thức và thời hạn trả nợ: Bên B phải trả lãi cho bên A định kỳ vào ngày ………………….. và phải trả toàn bộ gốc chậm nhất là ngày ………………………………… bằng hình thức (1) ……………………..

ĐIỀU 3: LÃI SUẤT

Các bên thỏa thuận lãi suất cho toàn bộ số tiền vay nêu trên là ................... Trước khi hợp đồng này hết hạn vào ngày................., nếu bên B muốn tiếp tục vay thì phải báo trước trong thời gian ............... ngày và nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

Nếu quá thời hạn vay nêu trên mà bên B không thanh toán số tiền gốc và tiền lãi thì bên B phải chịu lãi suất quá hạn bằng (2) ...% lãi suất vay tương ứng với thời gian chậm trả.

ĐIỀU 4: THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN

- Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: Phí, thù lao công chứng, phí chuyển tiền… bên B có trách nhiệm thanh toán.

- Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;

- Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;

- Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào;

- Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích tại Điều 1 của Hợp đồng này;

- Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn... theo quy định pháp luật (nếu có);

- Các bên cam kết thực hiện đúng theo Hợp đồng này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ….. (…..) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. (…..) bản để thực hiện.

            BÊN CHO VAY                                                  BÊN VAY

(Ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)                  (Ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Hình thức vay hoặc trả lãi có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu bằng chuyển khoản thì nêu rõ số tài khoản, ngân hàng và tên chủ tài khoản.

(2) Lãi suất quá hạn không quá 150%.

3. Hướng dẫn kiểm tra hợp đồng vay tiền

Tra cứu hợp đồng vay tiền 5

3.1: Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết


Trước khi bắt đầu kiểm tra hợp đồng vay tiền, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Bản gốc hợp đồng vay tiền CMND/CCCD
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập (sổ tiết kiệm, bảng lương, giấy tờ nhà đất, v.v.)
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có)

3.2: Đọc kỹ và đối chiếu từng điều khoản


Đây là bước quan trọng nhất trong việc kiểm tra hợp đồng vay tiền. Bạn cần đọc kỹ từng điều khoản trong hợp đồng và đối chiếu với các thông tin thực tế. Hãy chú ý đến các điều khoản sau:

 • Số tiền vay
 • Lãi suất vay
 • Thời hạn vay:
 • Phương thức thanh toán:
 • Biện pháp đảm bảo: Nếu hợp đồng cho vay tiền thế chấp sổ đỏ thì phải có tài sản đảm bảo.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cả người vay và người cho vay.

3.3: Xác định các rủi ro tiềm ẩn


Cần cẩn trọng với các điều khoản bất lợi cho người vay, các điều khoản mơ hồ, không rõ ràng. Hãy tìm hiểu kỹ về các rủi ro tiềm ẩn sau:

 • Lãi suất cao khó khăn trong việc thanh toán khoản vay.
 • Phí phạt
 • Rủi ro mất tài sản đảm bảo

3.4: Tìm kiếm tư vấn của chuyên gia nếu cần


Nếu bạn không hiểu rõ về các điều khoản trong hợp đồng cho vay tiền cá nhân, hãy tìm kiếm tư vấn của luật sư hoặc chuyên gia tài chính. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ các điều khoản và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Lưu ý:

 • Không bao giờ ký hợp đồng vay tiền nếu bạn không hiểu rõ các điều khoản.
 • Nên so sánh các dịch vụ vay tiền từ các tổ chức khác nhau trước khi quyết định vay.
 • Chỉ vay tiền từ ngân hàng và những tổ chức uy tín.

Tra cứu hợp đồng vay tiền 6

4. Những lưu ý khi ký kết hợp đồng mượn tiền

4.1: Tìm hiểu kỹ đơn vị cho vay


 • Lựa chọn đơn vị uy tín: Xem giấy phép hoạt động, địa chỉ, website, đánh giá của khách hàng, v.v. Ưu tiên các đơn vị được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước.
 • So sánh lãi suất và các khoản phí. Hỏi kỹ về các khoản phí liên quan như phí thẩm định, phí giải ngân, phí trả nợ trước hạn, v.v.

4.2: Hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng vay tiền cho vay tiền


 • Đọc kỹ từng điều khoản: Số tiền vay, lãi suất vay, thời hạn vay, phương thức thanh toán, biện pháp đảm bảo, quyền và nghĩa vụ của các bên, v.v.

4.3: Chỉ vay khi thực sự cần thiết


 • Chỉ vay khi bạn thực sự cần thiết và có khả năng trả nợ.
 • Không vay tiền để tiêu xài hoang phí.
 • Vay số tiền phù hợp với khả năng trả nợ: Tham khảo vay tín chấp ngân hàng, mua trả góp…
 • Lập kế hoạch trả nợ cụ thể để tránh tình trạng vỡ nợ.

4.4: Giữ gìn cẩn thận bản sao hợp đồng vay tiền


 • Lưu trữ bản sao hợp đồng an toàn: Photo hoặc scan hợp đồng để lưu trữ trong email, ổ cứng, hoặc nơi an toàn khác.
 • Giữ bản sao hợp đồng vay mượn tiền để đối chiếu khi cần thiết.

Ngoài những lưu ý trên, bạn cũng nên:

 • Có người làm chứng khi ký kết hợp đồng: Người thân, bạn bè, hoặc cán bộ địa phương.
 • Thanh toán khoản vay đúng hạn
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền một cách hợp pháp

Ký kết hợp đồng cho vay tiền cá nhân là một việc quan trọng, do vậy bạn cần phải cẩn trọng và lưu ý kỹ lưỡng để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Tra cứu hợp đồng vay tiền 7

5. Các câu hỏi thường gặp về kiểm tra hợp đồng vay tiền

5.1: Hợp đồng vay tiền và giấy mượn tiền viết tay cái nào an toàn và tốt hơn?


Cả hợp đồng vay tiền và giấy mượn tiền viết tay đều có thể được sử dụng để ghi chép lại thỏa thuận vay mượn tiền giữa hai bên. Vậy, loại nào an toàn và tốt hơn?

Cả hai loại đều có thể an toàn và tốt nếu được sử dụng đúng cách.

 • Hợp đồng vay tiền phù hợp cho các khoản vay lớn hoặc các khoản vay có thời hạn dài. Hợp đồng vay tiền sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi của mình tốt hơn trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Ví dụ: vay tín chấp ngân hàng

 • Giấy mượn tiền viết tay phù hợp cho các khoản vay nhỏ hoặc các khoản vay ngắn hạn. Giấy mượn tiền viết tay sẽ giúp bạn ghi chép lại thỏa thuận vay mượn tiền một cách đơn giản và nhanh chóng.

5.2: Hợp đồng vay tiền cá nhân có cần công chứng?


Hợp đồng vay tiền cá nhân không bắt buộc phải công chứng. Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các giao dịch dân sự giữa cá nhân với nhau được coi là hợp lệ nếu có đủ các yếu tố sau:

 • Có sự thỏa thuận của các bên
 • Nội dung giao dịch không trái đạo đức, pháp luật
 • Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật

Đối với hợp đồng cho vay tiền cá nhân, nếu bạn muốn đảm bảo tính ràng buộc cao hơn và có thể sử dụng hợp đồng làm bằng chứng trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bạn nên công chứng hợp đồng.

Nếu bạn quyết định công chứng hợp đồng vay mượn tiền, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của các bên tham gia giao dịch.
 • Sổ hộ khẩu của các bên tham gia giao dịch.
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập (nếu có).
 • Giấy tờ tài sản đảm bảo (nếu có).

5.3: Lãi suất trong hợp đồng vay tiền như thế nào?


Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay mượn tiền:

 • Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác (Căn cứ Điều 468 Bộ luật Dân sự).
 • Trường hợp không có thỏa thuận về lãi suất: Lãi suất áp dụng là lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm giao dịch vay tiền.
 • Lãi suất quá hạn: Lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất vay trong hạn đối với khoản lãi chưa trả.
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi