Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE

So sánh thẻ tín dụng Dễ dàng chỉ 30 giây với

Rabbit Care

điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là gì? Tại sao bạn cần quan tâm đến nó?

Sử dụng thẻ tín dụng, ngoài việc quan tâm đến hạn mức thẻ tín dụng và thanh toán đúng hạn, thì điểm tín dụng cũng là yếu tố quan trọng bạn không nên bỏ qua. Điểm tín dụng thể hiện khả năng trả nợ của bạn dựa trên lịch sử tín dụng của bạn, thông thường nó là con số từ 300 đến 850.

Bạn cần quan tâm đến điểm tín dụng vì nó ảnh hưởng đến khả năng vay vốn và hạn mức vay của bạn sau này của bạn. Nếu bạn có điểm tín dụng cao, bạn sẽ dễ dàng được duyệt hồ sơ vay, hưởng lãi suất thấp và ưu đãi hấp dẫn từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng. Ngược lại, nếu bạn có điểm tín dụng thấp, bạn sẽ gặp khó khăn khi vay vốn, phải chịu lãi suất cao và điều kiện khắt khe.

Điểm tín dụng càng cao, bạn càng được coi là uy tín và có nhiều lợi ích khi vay vốn hay sử dụng các sản phẩm tài chính. Điểm tín dụng được tính theo các yếu tố như số lượng và loại tài khoản đã mở, tổng mức nợ, lịch sử trả nợ, số lần kiểm tra tín dụng…

Giải thích cách kiểm tra điểm tín dụng

Như đã nói, điểm tín dụng được thể hiện dưới dạng con số từ 300 đến 850, thể hiện khả năng trả nợ của bạn dựa trên lịch sử tín dụng của bạn. Điểm tín dụng được tính theo các yếu tố như số lượng và loại tài khoản đã mở, tổng mức nợ, lịch sử trả nợ, số lần kiểm tra tín dụng…

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm tra điểm tín dụng:

Lịch sử thanh toán (chiếm 35%)


Đây là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì nó cho biết bạn có trả nợ đúng hạn hay không. Nếu bạn trả nợ đầy đủ và đúng hạn, điểm tín dụng của bạn sẽ cao. Ngược lại, nếu bạn trễ hạn, vượt hạn mức, hay bị từ chối thẻ tín dụng, điểm tín dụng của bạn sẽ thấp.

Các món nợ tín dụng (chiếm 30%)


Đây là yếu tố liên quan đến tổng mức nợ và tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng của bạn. Tổng mức nợ là số tiền bạn đang nợ cho các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Nếu tổng mức nợ và tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng của bạn cao, điểm tín dụng của bạn sẽ thấp. Bạn nên giảm tổng mức nợ và duy trì tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng ở mức dưới 30%.

Thời gian có lý lịch tín dụng (chiếm 15%)


Đây là yếu tố liên quan đến độ tuổi trung bình của các tài khoản tín dụng của bạn. Độ tuổi trung bình được tính bằng cách chia tổng số tháng từ khi mở các tài khoản cho số lượng các tài khoản. Nếu độ tuổi trung bình của các tài khoản càng cao, điểm tín dụng của bạn càng cao. Bạn nên duy trì các tài khoản cũ và không mở quá nhiều tài khoản mới. Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu về cách mở thẻ tín dụng không cần chứng minh thu nhập để rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Khoản vay tín dụng mới (chiếm 10%)


Đây là yếu tố liên quan đến số lượng và loại các khoản vay mới của bạn. Nếu bạn vay quá nhiều hoặc quá thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn, điểm tín dụng của bạn sẽ thấp. Bạn nên hạn chế vay mới và chỉ vay khi cần thiết.

Loại tín dụng (chiếm 10%)


Đây là yếu tố liên quan đến sự đa dạng của các loại hình vay của bạn. Có hai loại hình vay chính là vay có thế chấp và vay tín chấp. Nếu bạn có cả hai loại hình vay, điểm tín dụng của bạn sẽ cao hơn. Bạn nên có một sự cân bằng giữa các loại hình vay và không nên vay quá nhiều một loại.

Thang điểm tín dụng CIC và cách đánh giá mức độ điểm tín dụng cá nhân

Thang điểm tín dụng CIC là một thang điểm từ 300 đến 850, được Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của các cá nhân hoặc tổ chức. Thang điểm này được tính dựa trên lịch sử tín dụng của khách hàng, bao gồm các yếu tố như lịch sử thanh toán các khoản vay cá nhân, các món nợ tín dụng, thời gian có lý lịch tín dụng, khoản vay tín dụng mới và loại tín dụng. Cách bạn kiểm tra điểm tín dụng như sau:

 • 150 - 321 điểm: Rủi ro rất cao, không đủ điều kiện vay;
 • 322 - 430 điểm: Rủi ro cao, không đủ điều kiện vay;
 • 431 - 569 điểm: Rủi ro trung bình, đủ điều kiện vay nhưng lãi suất tương đối cao;
 • 570 - 679 điểm: Rủi ro thấp, đủ điều kiện vay, lãi suất thấp và ưu đãi;
 • 680 - 750 điểm: Rủi ro rất thấp, đủ điều kiện vay, lãi suất thấp và ưu đãi.

Điểm tín dụng tốt nhất là từ 600 trở lên, điểm tín dụng này được đánh giá là có mức độ rủi ro thấp. Những khách hàng có điểm tín dụng 600 trở lên có thể được duyệt hồ sơ vay nhanh và mức vay tốt nhất.

Những yếu tố ảnh hưởng đến điểm tín dụng

Điểm tín dụng càng cao, bạn càng được coi là uy tín và có nhiều lợi ích khi vay vốn hay sử dụng các sản phẩm tài chính. Dưới đây là một số lợi ích của việc có điểm tín dụng cao gồm:

 • Dễ dàng vay vốn với lãi suất thấp và hạn mức cao: Điểm tín dụng cao sẽ được các ngân hàng và tổ chức tín dụng ưu tiên duyệt hồ sơ vay, cung cấp các khoản vay lớn hơn và áp dụng các mức lãi suất thấp hơn. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian khi cần vay vốn cho các mục đích cá nhân hoặc kinh doanh.
 • Tăng cơ hội được chấp nhận khi xin thẻ tín dụng, mua nhà, mua xe…: Bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi muốn sử dụng các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng, bảo hiểm, tiết kiệm… Bạn cũng sẽ có nhiều khả năng hơn khi muốn mua nhà, mua xe hay đầu tư bất động sản. Điều này giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện được các mục tiêu của mình.
 • Cải thiện lịch sử tín dụng và uy tín cá nhân: Bạn sẽ được coi là một khách hàng tin cậy và trách nhiệm trong việc sử dụng và trả nợ. Điều này giúp bạn xây dựng được một lịch sử tín dụng tốt và uy tín cá nhân cao. Điều này cũng sẽ giúp bạn trong những lần vay tiếp theo hoặc khi muốn hợp tác với các đối tác kinh doanh.

Cách cải thiện điểm tín dụng nhanh chóng và hiệu quả

Dưới đây là ba cách đơn giản để cải thiện điểm tín dụng của bạn:

Thanh toán nợ đúng hạn


Đây là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì nó cho biết bạn có trả nợ đúng hạn hay không. Nếu bạn trả nợ đầy đủ và đúng hạn, điểm tín dụng của bạn sẽ cao. Ngược lại, nếu bạn trễ hạn, vượt hạn mức, hay bị từ chối thẻ tín dụng, điểm tín dụng của bạn sẽ thấp. Bạn nên đặt lịch nhắc nhở ngày thanh toán và tránh chi tiêu quá khả năng. Ngoài ra, đừng quên tìm hiểu thêm về thẻ tín dụng có chuyển khoản được không để tối ưu khả năng sử dụng nó.

Giảm tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng


Đây là yếu tố liên quan đến tổng mức nợ và tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng của bạn. Tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng là tỷ lệ giữa số tiền bạn đã chi tiêu bằng thẻ tín dụng và hạn mức thẻ tín dụng của bạn. Nếu tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng của bạn cao, điểm tín dụng của bạn sẽ thấp. Bạn nên giảm tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng bằng cách:

 • Tăng hạn mức thẻ tín dụng
 • Thanh toán nhiều lần trong tháng
 • Sử dụng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ cho các khoản chi tiêu nhỏ

Kiểm tra và khắc phục các sai sót trong báo cáo tín dụng


Đây là yếu tố liên quan đến việc xác minh và cập nhật thông tin cá nhân và lịch sử tín dụng của bạn. Có thể có những sai sót trong báo cáo tín dụng của bạn, như:

 • Thông tin cá nhân bị sai hoặc thiếu
 • Nợ đã thanh toán nhưng vẫn được ghi nhận
 • Kiểm tra báo cáo tín dụng của mình ít nhất một lần mỗi năm thông qua CIC và yêu cầu sửa chữa các sai sót trong báo cáo tín dụng.

Tôi có thể kiểm tra điểm tín dụng ở đâu?

Bạn có thể xem điểm tín dụng của bạn ở một trong hai nơi sau:

 • Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC): Đây là tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng của cá nhân, tổ chức nhằm phục vụ cho hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Bạn có thể tra cứu điểm tín dụng trên website CIC hoặc qua ứng dụng điện thoại CIC Mobile.

 • Công ty cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam (PCB): Đây là công ty cung cấp các giải pháp về thông tin tín dụng cho các ngân hàng, tổ chức tài chính và khách hàng cá nhân. Bạn có thể tra cứu điểm tín dụng trên website PCB hoặc qua ứng dụng điện thoại CreditNow.

Thẻ tín dụng Rabbit Care khuyên dùng

Thẻ tín dụng HSBC Visa Chuẩn LifeFree

HSBC VISA Chuẩn LiveFree

HSBC / VISA

Lợi ích thẻ

 • Trả góp 0% lãi suất, tại các đối tác của HSBC
 • Trả góp 0% lãi suất với phí chuyển đổi thấp chỉ từ 1,99% cho chi tiêu từ 2 triệu VND tại bất cứ thương hiệu bạn chọn khác (Không là đối tác của HSBC)
 • Thời hạn không tính lãi đến 55 ngày

Yêu cầu

 • Trên 18 tuổi, nhận lương tài khoản ngân hàng thu nhập > 8 triệu/tháng
 • Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục
Thẻ Tín Dụng HSBC Live+

Thẻ Tín Dụng HSBC Live+

HSBC / Visa

Lợi ích thẻ

 • Nhận ngay giảm giá từ 15% tại hơn 200 nhà hàng khu vực Châu Á trong chương trình Ẩm Thực Live+
 • Hoàn tiền đến 8% cho chi tiêu ăn uống và mua sắm (tối đa 200.000 VND)
 • Hoàn tiền không giới hạn lên đến 1% cho chi tiêu giải trí
 • Hoàn không giới hạn 0,3% tất cả chi tiêu khác

Yêu cầu

 • Trên 21 tuổi, nhận lương tài khoản ngân hàng thu nhập > 9 triệu/tháng
 • Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam ít nhất 36 tháng liên tục
Thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim Cash Back

HSBC Visa Bạch Kim Cash Back

HSBC / Visa

Lợi ích thẻ

 • Hoàn đến 8% siêu thị và cửa hàng bách hóa
 • Hoàn 1% bảo hiểm và giáo dục, 0,3% cho tất cả chi tiêu còn lại
 • Thời hạn không tính lãi đến 55 ngày

Yêu cầu

 • Trên 18 tuổi, nhận lương tài khoản ngân hàng thu nhập > 9 triệu/tháng
 • Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục
HSBC TravelOne

HSBC TravelOne

HSBC / Mastercard

 • Tích lũy đến 3X điểm thưởng cho chi tiêu quốc tế và du lịch*
 • Miễn phí dịch vụ phòng chờ sân bay 4 lần/năm, chi tiết tại đây
 • Miễn phí di chuyển ra sân bay bằng BE 4 lần/năm, chi tiết tại đây
 • Chỉ 1,99% phí quản lý giao dịch ngoại tệ
 • Đến 11,5 tỷ VND Bảo hiểm Du lịch
 • Dịch vụ cao cấp dành riêng cho Thẻ Mastercard World

Yêu cầu

 • Trên 18 tuổi, nhận lương tài khoản ngân hàng thu nhập > 15 triệu/tháng
 • Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục
Thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1

Lợi ích thẻ VIB Online Plus 2in1

VIB / MASTERCARD

 • Hoàn tiền lên đến 6% cho các giao dịch trực tuyến nước ngoài
 • Hoàn tiền lên đến 3% cho các giao dịch trực tuyến trong nước
 • Hoàn 10% theo doanh số chi tiêu hàng tháng trong vòng 3 tháng đầu
 • Nhận hàng ngàn ưu đãi lên đến 30% đến từ 25 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
Thẻ tín dụng VIB Cash Back

Lợi ích thẻ VIB Cash Back

VIB / MASTERCARD

 • Hoàn tiền lên đến 10% cho các danh mục chi tiêu đặc biệt (ẩm thực, bảo hiểm, giải trí, marketing quảng cáo)
 • Hoàn tiền lên đến 2,000,000Đ/kỳ sao kê theo điều kiện chi tiêu
 • Hoàn 10% theo doanh số chi tiêu hàng tháng trong vòng 3 tháng đầu
 • Tặng ngay 300,000 VNĐ cho các giao dịch lưu thông tin thẻ trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Thẻ tín dụng VIB Financial Free

Lợi ích thẻ VIB Financial Free

VIB / VISA

 • Rút tiền linh hoạt tối đa 100% hạn mức thẻ
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên không điều kiện
 • Ưu đãi 0% lãi suất cho các giao dịch chi tiêu và rút tiền trong 3 kỳ sao kê đầu tiên
 • Hoàn 10% theo doanh số chi tiêu hàng tháng trong vòng 3 tháng đầu
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi