Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE
  • Danh sách công ty thuộc tập đoàn BTS

DANH SÁCH CÔNG TY THUỘC TẬP ĐOÀN BTS

Danh sách các Công ty thuộc Tập đoàn BTS này chứa thông tin kể từ ngày 21 tháng 1 năm 2022. Để biết thông tin cập nhật, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu (Data Protection Officer - DPO) của chúng tôi qua [email protected].

 

 

STT

Tên Công Ty

MOVE Business

1

Bangkok Mass Transit System Plc.

2

BTS Infrastructure Services Co., Ltd.

3

Northern Bangkok Monorail Co., Ltd.

4

Eastern Bangkok Monorail Co., Ltd.

5

BTS Infrastructure Development Co., Ltd.

6

BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund

7

U-Tapao International Aviation Co., Ltd.

8

BGSR 6 Co., Ltd.

9

BGSR 81 Co., Ltd.

MIX Business

10

VGI Plc.

11

Master Ad Plc.

12

BSS Holdings Company Limited

13

Rabbit Care Co., Ltd.

14

Rabbit Care Broker Co., Ltd.

15

ASK Direct Group Co., Ltd.

16

Asia Direct Insurance Broker Co., Ltd.

17

Rabbit Care Lending Co., Ltd.

18

Bangkok Smartcard System Company Limited

19

RB Services Co., Ltd.

20

Rabbit Rewards Co., Ltd.

21

Bangkok Payment Solutions Co., Ltd.

22

Rabbit Cash Company Limited

23

Fanslink Communication Company Limited

24

Rabbit Life Insurance Public Company Limited

MATCH Business

25

U City Plc.

26

Yongsu Co., Ltd.

27

Mo Chit Land Co., Ltd.

28

Turtle 23 Co., Ltd.

29

Turtle 1 Co., Ltd.

30

Turtle 2 Co., Ltd.

31

Turtle 3 Co., Ltd.

32

Turtle 4 Co., Ltd.

33

Turtle 5 Co., Ltd.

34

Turtle 6 Co., Ltd.

35

Turtle 7 Co., Ltd.

36

Turtle 8 Co., Ltd.

37

Turtle 9 Co., Ltd.

38

Turtle 10 Co., Ltd.

39

Man Food Holdings Co., Ltd.

40

HHT Construction Co., Ltd.

41

Vienna International Asset GmbH

42

Lombard Estate Holdings Limited

43

U Global Hospitality Holding (Hong Kong) Limited

44

Thirty Three Gracechurch 1 Limited

45

Absolute Hotel Services Hong Kong Limited

46

Vienna House Real Estate GmbH

47

Vienna House Capital GmbH

48

VH Andels Lodz Sp. z o.o.

49

VHE Cracow Sp. z o.o.

50

Vienna House Easy Cracow RE Sp. z o.o.

51

VHE Bratislava Real Estate s.r.o.

52

Vienna House Hotelmanagement GmbH

53

Vienna House Easy Bucharest S.R.L.

54

VHE Bratislava s.r.o.

55

UBX Katowice Sp. z o.o.

56

UBX Plzen Real Estate s.r.o.

57

VH Amber Baltic Sp. z o.o.

58

Vienna House Diplomat Prague RE s.r.o.

59

UBM + VH Hotels GmbH

60

MG Sendling Hotelbetriebsgesellschaft mbH

61

Leuchtenbergring Hotelbetriebsgesellschaft mbH

62

VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH

63

Vienna House Cluster Deutschland GmbH

64

Calvus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

65

Enigma Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Wuppertal KG

66

Fabella Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

67

Fabio Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

68

Fiora Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG

69

U Global Hospitality Limited

70

Absolute Hotel Services Co., Ltd.

71

Travelodge (Thailand) Co., Ltd

72

Absolute Golf Service Co., Ltd.

73

59 Club Asia Co., Ltd.

74

Absolute Design Services Co., Ltd.

75

Khon Kaen Buri Co.,Ltd.

76

Thana City Golf & Sports Club Co., Ltd.

77

Pacific Chiangmai Co., Ltd.

78

Pacific hotel Chiangmai Co., Ltd

79

Vienna House (Thailand) Co., Ltd.

80

U Hospitality Holding (Mauritius)

81

U Hospitality Holding (Hong Kong) Limited

82

Absolute Hotel Services Indochina Limited

83

AHS Hospitality India Private Limited

84

Absolute Hotel Services Russia Limited Liability Company

85

Comtel Focus S.A.

86

Vienna House Easy Cracow Sp. z o.o.

87

Vienna House Andel’s Lodz Sp. z o.o.

88

Vienna House Amber Baltic Sp. z o.o.

89

Vienna House Easy Pilsen s.r.o.

90

Vienna House Cluster Tschechien s.r.o.

91

Vienna House Easy Katowice Sp. z o.o.

92

VHE Wroclaw Hotel Sp. z o.o.

93

Vienna House Asia Limited

94

Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o.

95

Vienna House Diplomat Prague a.s.

96

Keystone Estate Co., Ltd.

97

Kamkoong Property Co., Ltd.

98

Tanayong Property Management Co., Ltd.

99

Unison One Co., Ltd.

100

Muangthong Assets Co., Ltd.

101

EGS Assets Co., Ltd.

102

Mak 8 Co., Ltd.

103

Nine Square Property Co., Ltd.

104

BTS Land Co., Ltd.

105

Prime Area Retail Co., Ltd.

106

Tanayong Food and Beverage Co., Ltd.

107

PrannaKiri Assets Co., Ltd.

108

Siam Paging and Communication Co., Ltd.

109

Project Green Co., Ltd.

110

Prime Area 9 Co., Ltd

111

Prime Area 12 Co., Ltd.

112

Prime Area 38 Co., Ltd.

113

MHG NPARK Development Co., Ltd.

114

Keystone Management Co., Ltd.
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi