Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE

Bảo hiểm bổ sung
Sống Chất

Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình đột phá để sống mạnh mẽ theo “chất” riêng

Top-Banner-mobile_Sun_Life.jpg

Bảo hiểm bổ sung - Sống Chất đồng hành

Tự do lựa chọn

ĐA DẠNG và TÙY CHỌN với 5 Kế hoạch bảo hiểm cho mỗi nhu cầu Điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản

Dịch vụ đẳng cấp

Hỗ trợ chi phí điều trị nội trú đến 3 TỶ ĐỒNG , bảo vệ toàn cầu(*) và bảo lãnh viện phí với mạng lưới các cơ sở y tế uy tín

San sẻ yêu thương

CHUYỂN GIAO hạn mức chưa sử dụng giữa các thành viên gia đình, tổng hạn mức đến 21 tỷ đồng (**)

*Vui lòng tham khảo Điều khoản và Quy tắc sản phẩm đính kèm.
**Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi tham gia Quyền lợi Điều trị nội trú của Kế hoạch bảo hiểm Trăng cho gia đình 7 thành viên.
Quy tắc và điều khoản

Tại sao nên chọn Bảo hiểm bổ sung - Sống Chất

Dịch vụ đẳng cấp

Hỗ trợ chi phí điều trị nội trú đến 3 tỷ đồng, bảo vệ toàn cầu (1)

Quyền lợi thai sản

Hỗ trợ lên đến 120 triệu đồng (1)

Quyền lợi điều trị nha khoa

Hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng (1)

San sẻ yêu thương

Chuyển giao hạn mức chưa sử dụng đến 21 tỷ đồng (2)

Tự do lựa chọn

với 5 Kế hoạch bảo hiểm cho mỗi nhu cầu Điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản

Bảo vệ cho cả người lớn và trẻ em

Tuổi tham gia đến 70 tuổi (3)

(1) Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi chọn Kế hoạch bảo hiểm Trăng
(2) Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi tham gia Quyền lợi Điều trị nội trú của Kế hoạch bảo hiểm Trăng cho gia đình 7 thành viên
(3) Đối với Quyền lợi chăm sóc thai sản, Người được bảo hiểm là nữ từ 18 tuổi - 45 tuổi
Bảo hiểm bổ sung - Sống Chất được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Tài liệu tham khảo: Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm

Kế hoạch bảo hiểm 
(Đơn vị: đồng)


Nước

 

Đất
 
Mây SaoTrăng 
Phạm vi địa lý
được bảo hiểm
Việt NamViệt NamChâu ÁToàn cầu
(trừ Mỹ)
Toàn cầu
Số tiền bảo hiểm
Quyền lợi
Điều trị nội trú
(mặc định)
100 triệu200 triệu500 triệu1 tỷ3 tỷ
Quyền lợi
Điều trị ngoại trú
(tùy chọn)
5 triệu10 triệu20 triệu40 triệu120 triệu
Quyền lợi
Điều trị nha khoa
(tùy chọn)
2 triệu4 triệu10 triệu15 triệu30 triệu
Quyền lợi
Chăm sóc thai sản
(tùy chọn)
15 triệu25 triệu35 triệu50 triệu120 triệu
Chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình theo cách khác biệt nhất
Quyền lợi san sẻ yêu thương
(tùy chọn)
Tối ưu hóa quỹ chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình

 

Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng

Câu hỏi thường gặp

1. Bảo hiểm bổ sung - Sống chất Sun Life Việt Nam là bảo hiểm gì và có những quyền lợi vượt trội gì?

Bảo hiểm bổ sung - Sống chất là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Sun Life Việt Nam. Sản phẩm mang đến những quyền lợi hấp dẫn chưa từng có tại Việt Nam, giúp bạn có thêm những trải nghiệm mới để tận hưởng cuộc sống chất lượng, đẳng cấp theo chất riêng:

 

  • Bạn có thể tự do lựa chọn với 5 Kế hoạch bảo hiểm cho mỗi nhu cầu Điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản.
  • Bạn có thể nhận đến 3 tỷ đồng cho điều trị nội trú, bảo hiểm toàn cầu và bảo lãnh viện phí với mạng lưới các cơ sở y tế uy tín.
  • Chuyển giao hạn mức chưa sử dụng giữa các Thành viên gia đình để tối ưu Quỹ chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, tổng hạn mức đến 21 tỷ đồng(*).

(*) Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi tham gia Quyền lợi Điều trị nội trú của Kế hoạch bảo hiểm Trăng cho gia đình 7 thành viên.

2. Tại thời điểm tham gia, Khách hàng có thể chỉ chọn mua Quyền lợi điều trị ngoại trú mà không cần mua Quyền lợi điều trị nội trú không?

Không. Quyền lợi điều trị nội trú là Quyền lợi mặc định. Khách hàng cần tham gia Nội trú thì mới có thể lựa chọn thêm Quyền lợi điều trị ngoại trú/Quyền lợi điều trị nha khoa/Quyền lợi chăm sóc thai sản.

3. Khách hàng có thể chọn mua Quyền lợi điều trị ngoại trú/Quyền lợi điều trị nha khoa/Quyền lợi chăm sóc thai sản với Kế hoạch bảo hiểm cao hơn Quyền lợi điều trị nội trú không?

Tại thời điểm tham gia, Khách hàng có thể chọn mua Quyền lợi điều trị ngoại trú/Quyền lợi điều trị nha khoa/Quyền lợi chăm sóc thai sản với Kế hoạch bảo hiểm cao hơn Quyền lợi điều trị nội trú. Lưu ý là Quyền lợi điều trị nha khoa/Quyền lợi chăm sóc thai sản chỉ có thể được lựa chọn nếu có tham gia Quyền lợi điều trị ngoại trú, đồng thời, Khách hàng chỉ có thể giảm hoặc hủy quyền lợi từ Năm hợp đồng 4.

 

Trong Thời hạn bảo hiểm, Khách hàng chỉ có thể chọn mua Quyền lợi điều trị ngoại trú/Quyền lợi điều trị nha khoa/Quyền lợi chăm sóc thai sản với Kế hoạch bảo hiểm thấp hơn hoặc bằng Quyền lợi điều trị nội trú. 

4. Có bắt buộc Người được bảo hiểm (NĐBH) chính phải tham gia Bảo hiểm bổ sung – Sống Chất thì NĐBH bổ sung mới được tham gia không?

Đối với  Bảo hiểm bổ sung – Sống Chất, không bắt buộc NĐBH chính phải tham gia Bảo hiểm bổ sung – Sống Chất thì NĐBH bổ sung mới được tham gia.

5. Có bắt buộc NĐBH bổ sung chỉ được tham gia Quyền lợi bảo hiểm mà NĐBH chính có tham gia, và Kế hoạch bảo hiểm thấp hơn Kế hoạch của NĐBH chính không?

Không. NĐBH bổ sung có thể tham gia thêm các Quyền lợi bảo hiểm mà NĐBH chính không tham gia; Kế hoạch bảo hiểm cho từng Quyền lợi của NĐBH bổ sung có thể cao hơn Kế hoạch của NĐBH chính.

Ví dụ: 

NĐBH chính tham gia Nội trú – Đất, Ngoại trú – Mây; 

NĐBH bổ sung 1 tham gia Nội trú – Trăng, Ngoại trú – Nước, Nha khoa – Sao, Thai sản – Sao;

NĐBH bổ sung 2 tham gia Nội trú – Sao.

6. Một NĐBH có thể tham gia nhiều Bảo hiểm bổ sung – Sống Chất được không?

Mỗi NĐBH chỉ được tham gia 1  Bảo hiểm bổ sung – Sống Chất trên tất cả các HĐBH tại Sun Life Việt Nam.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi