Rabbit Care Logo
COMPLETE CARE

Bảo hiểm bổ sung
Bệnh hiểm nghèo toàn diện

Bảo hiểm trước mọi giai đoạn bệnh
lên đến 83 bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo toàn diện desktop
Bảo hiểm bổ sung Bệnh hiểm nghèo toàn diện desktop

Bảo vệ bạn và cả gia đình khỏi mọi rủi ro bất ngờ cùng với

Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện

Bảo vệ mọi giai đoạn

Trước 83 bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm cho các biến chứng tiểu đường

lên đến 25% Số tiển bảo hiểm

Bảo vệ toàn diện cho gia đình

Áp dụng cho cả người lớn và trẻ em

Tại sao nên chọn Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện

Tổng quyền lợi bảo vệ cao

Lên đến 150%
Số Tiền Bảo Hiểm

Bảo hiểm trước 57 bệnh
hiểm nghèo

100%
Số Tiền Bảo Hiểm

Bảo hiểm trước 23 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu

25%
Số Tiền Bảo Hiểm

Bảo hiểm trước 3 biến chứng
tiểu đường

25%
Số Tiền Bảo Hiểm

Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam.
Tài liệu tham khảo: Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Câu hỏi thường gặp

1. Thông tin chung về sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện

  • Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 65 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: 5 – 20 năm
  • Tuổi tối đa khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm: 75 tuổi
  • Tham gia kèm với sản phẩm bảo hiểm chính của Sun Life Việt Nam

2. Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện có thể kết hợp với sản phẩm bảo hiểm chính nào của Sun Life Việt Nam?

Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện có thể kết hợp với một trong các sản phẩm bảo hiểm chính của Sun Life Việt Nam, bao gồm:

  • Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung  SUN – Sống Mới
  • Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị SUN – Sống Tinh Hoa
  • Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị SUN – Sống Sáng

3. Nếu đã chi trả quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, thì sau đó Sun Life Việt Nam có chi trả thêm Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo không?

Có chi trả, Sun Life Việt Nam không khấu trừ các quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu trước đó đã chi trả.

4. Khách hàng mắc Bệnh tiểu đường có thể tham gia sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện không?

Khách hàng mắc Bệnh tiểu đường tuýp 2 sẽ được mời khám và được chấp nhận bảo hiểm nếu thỏa tất cả các điều kiện thẩm định (phát hiện < 5 năm, tuổi > 40, các chỉ số sức khỏe trong giới hạn bình thường, không có biến chứng tiểu đường, không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, thận, không có các bệnh kèm theo làm tăng nguy cơ bệnh). Khách hàng mắc Bệnh tiểu đường tuýp 1 sẽ không tham gia được sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện hiệu suất và thu thập phân tích. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi